Číselník:

Název: DRUHLIC
Popis: Druh licence z odst. 44 JSD (jsou popsány ve vyhl. 199/2004 Sb.)
Verze: 4   A
Platí od: 15.12.2014
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Druh licence 4
D/V (číselný kód v souladu s metodikou bývalého FMZO,nyní ČSÚ 1
Popis na 125 míst 125
9999
Počátek platnosti
Konec platnosti
Zdroj licence, t.j. instituce oprávněná k poskytnutí licence 5
Indikace zda jsou licence evidovány v číselníku LICENCE 1
Fiktivní certifikát 1
Existence souboru v PDF 1