Číselník:

Název: VV
Popis: Kód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.
Verze: 7   A
Platí od: 03.02.2023
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Kód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní. 6
Čtyřmístný číselný kód nomenklatury celního sazebníku 4
Číselný kód skupiny výrobků podléhajících DSD
Procentní sazba daně pro tabákové výrobky dle § 40 ZSD.
Měrná jednotka DSD pro druh vybraného výrobku 10
Sazba DSD v Kč na měrnou jednotku vybraného výrobku
Nově přidaná položka.
slouží pro přepočet množství v AAD k množství pro výpočet SPD
Měrná jednotka, která se vyplňuje na AAD 10
Zkrácený název pro prezentaci výrobků na obrazovkách a sestavách 90
9999
Identifikuje možnost použití pro obecné daňové přiznání
Ident.možnost použití pro daň.přiznání-Lehké topné oleje
Ident.možnost použití pro daň.přiznání-Zelená nafta
Ident.možnost použití pro daň.přiznání-vrácení SPD-vojsko
Hodn. konstanty pro manipulaci se sazbou při použití na DAP_LTOK
Hodn. konstanty pro manipulaci se sazbou při použití na DAP_ZNK
Počátek platnosti
Konec platnosti
Kategorie SEED - Evropské kategorie 1
Kód vybraného výrobku podle EU 4
5
Ident. použití VV pro daň. přiznání uplatnění nároku – LTO 1
Lze příslušné výrobky použít v modulu VDO 1
Lze příslušné výrobky použít pro evidenci mezinárodních doprav (ČR-EU, EU-ČR), ale pouze na národní úrovni v souladu s §58b zákona o SPD 1
Identifikátor možnosti použití vybraného výrobku pro hlášení (bi 1