Číselník:

Název: vv_DA74X
Popis: Kód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.
Verze: 2   A
Platí od: 08.08.2019
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Kód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní. 6
6
Počátek platnosti
Konec platnosti
Měrná jednotka DSD pro druh vybraného výrobku 10
Sazba DSD v Kč na měrnou jednotku vybraného výrobku
9999
5