Číselník:

Název: DRUHJSD
Popis: Odst. 1, druhý pododdíl (dle novely 2454/1993, př. 38)
Verze: 1   A
Platí od: 08.11.2007
Platí do: 31.12.2099


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Druh JSD 1
Popis na 125 míst 125
Počátek platnosti
Konec platnosti