CZ EN Translate
Menu

Číselníky

     Seznam číselníků     Číselník       Nápověda      
Kód způsobu využití odpadů (ODPADYZV)       Verze :     Číselníky :  
Hledání v číselníku
Hledání : Platí k :
Aplikovat filtr    Výchozí filtrRozšiřující filtr >>
Ident. Verze Stav Struktura platí od      Do  
ODPADYZV 1 A 12.11.2007 31.12.2999
Schéma (xsd) xml           Aktualizováno: 10.08.2012
Popis strukt. txt           Aktualizováno: 10.08.2012
dbf           Aktualizováno: 10.08.2012
  [ 28 ]  
123
  (ODPADYZV)   Popis na 160 míst (POPIS)   Konec platnosti (DO)   Počátek platnosti (OD)  
D1Ukládání na povrch nebo pod úroveň povrchu země (např. skládkování apod.)31.12.299901.10.2009
D10Spalování na pevnině31.12.299901.10.2009
D11Spalování na moři31.12.299901.10.2009
D12Trvalé uložení (např. uložení kontejnerů v dole apod.)31.12.299901.10.2009
D13Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených v tomto seznamu31.12.299901.10.2009
D14Předúprava před odstraněním některým ze způsobů uvedených v tomto seznamu31.12.299901.10.2009
D15Skladování a odstranění některým ze způsobů uvedených v tomto seznamu31.12.299901.10.2009
D2Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů v půdě apod.)31.12.299901.10.2009
D3Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor nebo jiných přírodních úložišť apod.)31.12.299901.10.2009
D4Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, nádrží nebo lagun apod.)31.12.299901.10.2009
Skočit na začátek stránky