CZ EN Translate
Menu

Číselníky

     Seznam číselníků     Číselník       Nápověda      
Další podklad (CL380) (DALPOD_A)       Verze :     Číselníky :  
Hledání v číselníku
Hledání : Platí k :
Aplikovat filtr    Výchozí filtrRozšiřující filtr >>
Ident. Verze Stav Struktura platí od      Do  
DALPOD_A 1 A 20.03.2024 01.12.2999
Schéma (xsd) xml           Aktualizováno: 18.06.2024
Popis strukt. txt           Aktualizováno: 18.06.2024
dbf           Aktualizováno: 18.06.2024
  [ 128 ]  
12345678910...>>
 Další podklad (DALPOD_A)   Popis (POPIS)   Počátek platnosti (OD)   Konec platnosti (DO)  
C651Elektronický správní doklad (e-AD) podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 684/200919.12.202331.12.2999
C658Průvodní doklad pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2022/163619.12.202331.12.2999
Y043Zpětný dovoz textilních výrobků následující po pasivním zušlechťovacím styku, v souladu s Nařízením (EC) č. 32/2000 - PŘÍLOHA II27.03.202431.12.2999
Y044podklady dokazující, že dovezené zboží je určeno k přepravě nebo odeslání z členského státu dovozu do jiného členského státu17.10.202325.03.2024
Y044Podklady dokazující, že dovezené zboží je určeno k přepravě nebo odeslání z členského státu dovozu do jiného členského státu26.03.202431.12.2999
Y054Goods labelled according to the provisions of Article 12 of Regulation (EU) 2024/57313.03.202418.03.2024
Y054Zboží označené podle čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/201419.03.202431.12.2024
Y054Goods labelled according to the provisions of Article 12 of Regulation (EU) 2024/57301.01.202531.12.2999
Y057zboží, u něhož není nutné předložit dovozní licenci FLEGT pro dřevo26.03.202431.12.2999
Y062Produkty, které neobsahují, neskladají se nebo nejsou výrobené z rýže (prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU)21.10.202331.12.2999
Skočit na začátek stránky