CZ EN Translate
Menu

Číselníky

     Seznam číselníků     Číselník       Nápověda      
Druh licence z odst. 44 JSD (jsou popsány ve vyhl. 199/2004 Sb.) (DRUHLIC)       Verze :     Číselníky :  
Hledání v číselníku
Hledání : Platí k :
Aplikovat filtr    Výchozí filtrRozšiřující filtr >>
Ident. Verze Stav Struktura platí od      Do  
DRUHLIC 3 A 15.12.2014 31.12.2999
Schéma (xsd) xml           Aktualizováno: 31.05.2022
Popis strukt. txt           Aktualizováno: 31.05.2022
dbf  +  fpt        +       Aktualizováno: 31.05.2022
  [ 76 ]  
12345678
 Druh licence (DRUHLIC)   D/V (číselný kód v souladu s metodikou bývalého FMZO,nyní ČSÚ (DV_AB)   Popis na 125 míst (POPIS)    (PREDPIS)   Počátek platnosti (OD)   Konec platnosti (DO)   Indikace zda jsou licence evidovány v číselníku LICENCE (FIKTIVNI)   Zdroj licence, t.j. instituce oprávněná k poskytnutí licence (ZDROJLIC)  
1116VPovolení (licence) k vývozu zboží dvojího užitíZákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, Nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití01.07.200503.04.2012FMPO
1117JPovolení Ministerstva průmyslu a obchodu k dovozu nebo vývozu výrobků, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnoZákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 378/2007 Sb.01.04.200931.12.2999FMPO
1117VLicence k vývozu zboží dvojího užití vydaná v jiném členském státu SpolečenstvíNařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů.01.07.200531.03.2009FMPO
1118DOdpisový list dovozního povolení MPOZákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 378/2007 Sb.01.08.201131.12.2999FMPO
11B1JBezpečnostní licence Ministerstva průmyslu a obchodu k dovozu nebo vývozu výrobkůZákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.01.07.200531.03.2009FMPO
1411DRostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport nebo jiný dokladZákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 662/2004 Sb.01.07.200531.03.2009FRS
1413DDoklad osvědčující provedení kontrol živočišných produktůVyhláška č.376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí.01.07.200531.03.2009F
1414DVšeobecný veterinární doklad (CVED)Vyhláška č.376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí.01.07.200531.03.2009FSVS
1415DDoklad osvědčující kontrolu produktů k výživě zvířatVyhláška č.376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí.01.07.200531.03.2009FSVS
1416DPovolení Ministerstva zemědělství k dovozu reprodukčního materiáluZákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)01.07.200503.04.2012FMZe
Skočit na začátek stránky