CZ EN Translate
Menu

Číselníky

     Seznam číselníků     Číselník       Nápověda      
Režim Společenství - eCeP (REZIM_EU_E)       Verze :     Číselníky :  
Hledání v číselníku
Hledání : Platí k :
Aplikovat filtr    Výchozí filtrRozšiřující filtr >>
Ident. Verze Stav Struktura platí od      Do  
REZIM_EU_E 1 A 01.01.2021 31.12.2999
Schéma (xsd) xml           Aktualizováno: 30.01.2024
Popis strukt. txt           Aktualizováno: 30.01.2024
dbf           Aktualizováno: 30.01.2024
 Kód režimu (REZIM_EU_E)   Popis v českém jazyce (POPIS)   Počátek platnosti (OD)   Konec platnosti (DO)   Popis v anglickém jazyce (POPIS_AN)  
08CZásilky odesílané soukromou osobou jiné soukromé osobě dle čl. 25 nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 a osvobozené od DPH dle § 71 odst. 2 písm. a) zákona o DPH01.01.202131.12.2999Consignments sent from one private individual to another (Art. 25 of Council Regulation (EC) No 1186/2009 with exemption from VAT pursuant to Art. 71/2/a VAT Act)
0D0Osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH01.01.202431.12.2999Exemption from VAT pursuant to Section 71(1) of the VAT Act
C07Osvobození od cla pro zásilky nepatrné hodnoty propouštěné do volného oběhu dle čl. 23 a 24 Nařízení Rady (ES) č. 1186/200901.01.202131.12.2999Exemption from customs duties for consignments of negligible value released for free circulation pursuant to Articles 23 and 24 of Council Regulation (EC) No 1186/2009
F48Dovoz v rámci zvláštního režimu pro prodej zboží dováženého ze třetích zemí nebo třetích území na dálku stanoveného v hlavě XII kapitole 6 oddílu 4 směrnice 2006/112/ES (osvobození od DPH dle § 71 odst. 8 zákona o DPH)01.01.202131.12.2999Import under the special scheme for distance sales of goods imported from third countries or third territories set out in Title XII Chapter 6 Section 4 of Directive 2006/112/EC (exemption from VAT pursuant to Art. 71/8 VAT Act)
Skočit na začátek stránky