Přihlásit

Číselníky

     Seznam číselníků     Číselník       Nápověda      
Odst. 1, druhý pododdíl (dle novely 2454/1993, př. 38) (druhjsd)       Verze :     Číselníky :  
Hledání v číselníku
Hledání : Platí k :
Aplikovat filtr    Výchozí filtrRozšiřující filtr >>
Ident. Verze Stav Struktura platí od      Do  
druhjsd 1 A 08.11.2007 31.12.2099
Schéma (xsd) xml           Aktualizováno: 27.09.2012
Popis strukt. txt           Aktualizováno: 27.09.2012
dbf           Aktualizováno: 27.09.2012
 Druh JSD (DRUHJSD)   Popis na 125 míst (POPIS)   Počátek platnosti (OD)   Konec platnosti (DO)  
Apro podání úplného celního prohlášení (též při použití ZJP místní celní řízení formou úplných dat)01.07.200531.12.2999
Bpro podání neúplného celního prohlášení (čl. 253/1, 254-9 CCIP)01.07.200531.12.2999
Cpro podání zjednodušeného celního prohlášení v rámci použití ZJP místní celní řízení formou neúplných dat (čl. 253/2, 253/3,01.07.200531.12.2999
Dpro podání běžného celního prohlášení uvedeného pod kódem A dříve, než je deklarant schopen zboží předložit01.07.200531.12.2999
Epro podání neúplného celního prohlášení uvedeného pod kódem B dříve, než je deklarant schopen zboží předložit01.07.200531.12.2999
Fpro podání zjednodušeného celního prohlášení uvedeného pod kódem C dříve, než je deklarant schopen zboží předložit01.07.200531.12.2999
Xpro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódu B a E01.07.200531.12.2999
Ypro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu uvedeného pod kódem C01.07.200531.12.2999
Zpro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle čl. 76 odst. 1 písm. c) kodexu (zápis zboží do protokolu)01.07.200531.12.2999