CZ EN Translate
Menu

Číselníky

     Seznam číselníků     Číselník       Nápověda      
Číselník kódů transakcí (trans_i)       Verze :     Číselníky :  
Hledání v číselníku
Hledání : Platí k :
Aplikovat filtr    Výchozí filtrRozšiřující filtr >>
Ident. Verze Stav Struktura platí od      Do  
trans_i 4 A 05.01.2011 31.12.2999
Schéma (xsd) xml           Aktualizováno: 15.01.2024
Popis strukt. txt           Aktualizováno: 15.01.2024
dbf           Aktualizováno: 15.01.2024
  [ 33 ]  
1234
 K?d transakce (TRANS)   Po??tek platnosti (OD)   Konec platnosti (DO)   Popis na 240 m?st (POPIS)   Anglick? popis na 240 m?st (POPISAN)  
1101.01.201731.12.2999Přímý prodej/nákup s výjimkou přímého obchodu se soukromými spotřebiteli/ze strany soukromých spotřebitelůOutright sale/purchase except direct trade with/by private consumers
1201.01.201731.12.2999Přímý obchod se soukromými spotřebiteli/ze strany soukromých spotřebitelů (včetně prodeje na dálku)Direct trade with/by private consumers (incl. distance sale)
1301.01.201731.12.2021Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslicí 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o výměnný obchod (například barterový)Transaction involving actual or intended transfer of ownership against compensation (financial or otherwise), except the transactions listed under number 2, 7, 8 or 9, if transaction is barter trade (compensation in kind)
1401.01.201731.12.2021Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o finanční leasing (prodej či nákup na splátky)Transaction involving actual or intended transfer of ownership against compensation financial or otherwise, except the transaction beginning with number 2,7,8 or 9, provided it is a financial leasing (hire-purchase).
1901.01.201731.12.2021Ostatní transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění neoznačované kódy 11 až 14, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9 (například odeslání zboží prodanéOther transaction involving actual or intended transfer of ownership against financial or other compensation not marked under the codes 11 to 14, except the transaction listed under codes belonging under the codes 2,7,8 or 9 (e.g.dispatch o
2101.01.201731.12.2999Vrácení zbožíReturn of goods
2201.01.201731.12.2999Náhrada za vrácené zbožíReplacement for returned goods
2301.01.201731.12.2999Náhrada za nevrácené zbožíReplacement (e.g. under warranty) for goods not being returned
2901.01.201731.12.2021Vrácení zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se označuje kódem povahy transakce „91“Return of goods, which previous dispatch or arrival was marked under nature of transaction "91".
3001.01.201731.12.2021Transakce zahrnující převod vlastnictví zboží bez finančního či jiného protiplnění (například zásilky s pomocí)Transaction involving transfer of ownership without financial or in kind of compensation (e.g. aid shipment)
Skočit na začátek stránky