Přihlásit

Číselníky

     Seznam číselníků     Číselník       Nápověda      
Číselník kódů transakcí (trans_i)       Verze :     Číselníky :  
Hledání v číselníku
Hledání : Platí k :
Aplikovat filtr    Výchozí filtrRozšiřující filtr >>
Ident. Verze Stav Struktura platí od      Do  
trans_i 4 A 05.01.2011 31.12.2999
Schéma (xsd) xml           Aktualizováno: 12.01.2019
Popis strukt. txt           Aktualizováno: 12.01.2019
dbf           Aktualizováno: 12.01.2019
  [ 44 ]  
12345
 K?d transakce (TRANS)   Po??tek platnosti (OD)   Konec platnosti (DO)   Popis na 240 m?st (POPIS)   Anglick? popis na 240 m?st (POPISAN)  
101.01.200531.12.2008Transakce zahrnující skutečné nebo zamýšlené převody vlastnictví za protiplnění (finanční nebo jiné) - kromě obchodních operací označených kódy 2,7 a 8Transactions involving actual or intended transfer of ownership against compensation (financial or otherwise) (except the transactions listed under 2, 7 and 8)
1101.01.200931.12.2999Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o přímý prodej nebo nákup jiný než označovaný kódy 12 aTransaction involving actual or intended transfer of ownership against compensation (financial or otherwise), except the transactions listed under number 2,7,8 or 9, if transaction is outright purchase/sale other than marked under codes 12-
1201.01.200931.12.2999Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o dodávku pro prodej po schválení či po vyzkoušení nebTransaction involving actual or intended transfer of ownership against compensation (financial or otherwise), except the transactions listed under number 2,7,8 or 9, if transaction is supply for sale on approval or after trial for consignme
1301.01.200931.12.2999Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslicí 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o výměnný obchod (například barterový)Transaction involving actual or intended transfer of ownership against compensation (financial or otherwise), except the transactions listed under number 2, 7, 8 or 9, if transaction is barter trade (compensation in kind)
1401.01.200931.12.2999Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o finanční leasing (prodej či nákup na splátky)Transaction involving actual or intended transfer of ownership against compensation financial or otherwise, except the transaction beginning with number 2,7,8 or 9, provided it is a financial leasing (hire-purchase).
1501.01.200931.12.2010Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o finanční leasing (prodej či nákup na splátky).Transaction involving actual or intended transfer of ownership against compensation (financial or otherwise), except the transactions listed under number 2,7,8 or 9, if transaction is financial leasing (sale or purchase on part payment)
1901.01.201131.12.2999Ostatní transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění neoznačované kódy 11 až 14, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9 (například odeslání zboží prodanéOther transaction involving actual or intended transfer of ownership against financial or other compensation not marked under the codes 11 to 14, except the transaction listed under codes belonging under the codes 2,7,8 or 9 (e.g.dispatch o
201.01.200531.12.2008Vrácení zboží z původní transakce označené kódem 1, náhrada zboží zdarma, bezplatná výměna zbožíReturn of goods after registration of the original transaction under code 1; replacement of goods free of charge
2101.01.200931.12.2999Vrácení zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslicí "1"Return of goods, which preceding dispatch or arrival, is marked under code nature of transaction beginning by figure "1"
2201.01.200931.12.2999Bezplatná náhrada za vrácené zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem "1"Free of charge replacement for returned goods, which preceding dispatch or arrival, is marked under code nature of transaction beginning by figure "1"