Přihlásit

Číselníky

     Seznam číselníků     Číselník       Nápověda      
Kód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní. (vv_DA74X)       Verze :     Číselníky :  
Hledání v číselníku
Hledání : Platí k :
Aplikovat filtr    Výchozí filtrRozšiřující filtr >>
Ident. Verze Stav Struktura platí od      Do  
vv_DA74X 1 A 08.03.2016 31.12.2999
Schéma (xsd) xml           Aktualizováno: 01.07.2019
Popis strukt. txt           Aktualizováno:
dbf           Aktualizováno:
  [ 39 ]  
1234
 Kód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní. (ITEMTEXT)    (VALUE)   Počátek platnosti (OD)   Konec platnosti (DO)   Měrná jednotka DSD pro druh vybraného výrobku (MER_JEDN)   Sazba DSD v Kč na měrnou jednotku vybraného výrobku (KC_SAZBA)    (N_VYR)    (BIO_SKVYR)  
15070715070701.01.201631.12.29991000 l4590,000MINERÁLNÍ OLEJE PODLE § 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518, JSOU URČENY K POUŽITÍ, NABÍZENY K PRODEJI NEBO POUŽÍVÁNY PRO POHON42
22071022071001.01.201031.12.2999hl etanolu28500,000LÍH PODLE § 67 ODST. 1 OBSAŽENÝ VE VÝROBCÍCH UVEDENÝCH POD KÓDEM NOMENKLATURY 220741
22071122071101.01.201031.12.2999hl etanolu28500,000LÍH PODLE § 67 ODST. 1 OBSAŽENÝ VE VÝROBCÍCH UVEDENÝCH POD KÓDEM NOMENKLATURY 2207 - POUŽITÝ PRO VÝROBU NEBO OBSAŽENÝ V MOTOROVÝCH PALIVECH S NÍZKÝM OBSAHEM BIOSLOŽKY (PALIVA UVEDENÁ POD ČÍSLY VÝROBKŮ 271041, 271042, 271081, 271082 A 271084) - KOD 11 - PRO BIOPALIVA11
22071222071201.01.201031.12.2999hl etanolu28500,000LÍH PODLE § 67 ODST. 1 OBSAŽENÝ VE VÝROBCÍCH UVEDENÝCH POD KÓDEM NOMENKLATURY 2207 - POUŽITÝ PRO VÝROBU NEBO OBSAŽENÝ V MOTOROVÝCH PALIVECH S NÍZKÝM OBSAHEM BIOSLOŽKY (PALIVA UVEDENÁ POD ČÍSLY VÝROBKŮ 271061, 271062 A 271063) - KOD 111 - PRO BIOPALIVA111
22072022072001.04.201031.12.2999hl etanolu28500,000Částečně denaturovaný alkohol podle článku 20 směrnice 92/83/EHS,který byl denaturován, nesplňuje však podmínky pro osvobození od daně uvedené v čl. 27 odst. 1 písm.a) nebo b) uvedené směrnice, jiný než lihoviny (S200)
27102027102001.04.201931.12.29991000 l10950,000minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b): střední oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 21, 2710 19 25 a 2710 19 29 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, pokud z nich podle metody stanovené ČSN ISO 3405 při teplotě 210 °C předestiluje méně než 90 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát a při teplotě 250 °C alespoň 65 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát – neznačkované a nebarvené a neznačkované2
27103627103601.01.201630.06.20171000 l9265,000Směsi podle § 45 odst. 2 písm. c): směsi minerálních olejů uvedených v § 45 odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery řepkového oleje splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl methylesteru řepkového oleje musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených50
27103727103701.07.201701.12.29991000 l8515,000Směsi podle § 45 odst. 2 písm. c): směsi minerálních olejů uvedených v § 45 odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery řepkového oleje splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl methylesteru řepkového oleje musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených50
27104027104001.01.201331.03.20191000 l10950,000MINERÁLNÍ OLEJE PODLE § 45 ODST. 1 PÍSM. B): TĚŽKÉ PLYNOVÉ OLEJE UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 41, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 45 a 2710 19 49 - NEZNAČKOVANÉ A NEBARVENÉ A NEZNAČKOVANÉ2
27104027104001.04.201931.12.29991000 l10950,000minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b): těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19 – neznačkované a nebarvené a neznačkované2