CZ EN Translate
Menu

Číselníky

     Seznam číselníků     Číselník       Nápověda      
Důvod odmítnutí zajištění (zajdlchb)       Verze :     Číselníky :  
Hledání v číselníku
Hledání : Platí k :
Aplikovat filtr    Výchozí filtrRozšiřující filtr >>
Ident. Verze Stav Struktura platí od      Do  
zajdlchb 1 A 12.11.2007 31.12.2999
Schéma (xsd) xml           Aktualizováno: 21.11.2018
Popis strukt. txt           Aktualizováno: 21.11.2018
dbf           Aktualizováno: 21.11.2018
  [ 41 ]  
12345
 D?vod odm?tnut? zaji?t?n? (ZAJDLCHB)   D?vod odm?tnut? zaji?t?n? (POPIS)   Indik?tor, zda jde o evr.?i n?rodn? hodnotu (1=evropsk?, 0=?esk? (EU)   Po??tek platnosti (od)   Konec platnosti (do)  
G00Nekontrolována (syst.kontroly)101.01.190023.11.2004
G01Jistota (záruka) neexistuje101.01.190031.12.2999
G02Jistota (záruka) existuje, ale není platná101.01.190031.12.2999
G03Neplatný přístupový kód101.01.190031.12.2999
G04Deklarant/zástupce/hl.povinný uvedený v CP není totožný s vlastníkem záruky zaevidovaným v apl.GLZ101.01.190031.12.2999
G05Záruční doklad byl použit101.01.190031.12.2999
G06Omezení použití: žádné vyloučené zboží101.01.190031.12.2999
G07Omezení použití: žádné citlivé zboží101.01.190031.12.2999
G08Není platná pro stát tranzitu nebo určení101.01.190031.12.2999
G09Referenční částka/částka není dostatečná101.01.190031.12.2999
Skočit na začátek stránky