Přihlásit

Úřední desky

Úřední hodiny pro styk s veřejností a pracovní doba podatelny, případně pokladny jsou zveřejněny na úřední desce každého příslušného celního útvaru.
Celní útvar vč. podřízených útvarů
Celní úřad Celní úřad pro Plzeňský kraj
Číslo útvaru: CZ600000
Adresa
Ulice: Antonína Uxy 11
Město: Plzeň 1
PSČ: 30100
Kontakt
Telefon: +420 377204111
Fax: +420 377326130
Email: podatelna600000@cs.mfcr.cz
ID datové schránky CÚ: 7g2ny62
ID datové schránky CS:
Pracovní doba
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 14:00

Aktuální zprávy - Všechny

Datum zveřejnění TypText oznámeníSpisová značkaDokument
15.9.2020 Vyhlášky Veřejná vyhláška 12464-38/2020-600000-12 dokument
16.6.2020 Ostatní dokumenty Souhrnná informace o prominutí příslušenství daně v souvislosti s povolením posečkání neuvedena dokument
16.6.2020 Ostatní dokumenty Souhrnná informace o prominutí správních poplatků neuvedena dokument
9.3.2020 Ostatní dokumenty Vyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu 24215/2019-600000-11 dokument
3.2.2020 Ostatní dokumenty zákon č. 311/2016 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů 24215/2019-600000-11 dokument
1 2 3 4