Přihlásit

Úřední desky

Úřední hodiny pro styk s veřejností a pracovní doba podatelny, případně pokladny jsou zveřejněny na úřední desce každého příslušného celního útvaru.
Celní útvar vč. podřízených útvarů
Celní úřad Celní úřad pro Středočeský kraj
Číslo útvaru: CZ610000
Adresa
Ulice: Washingtonova 11
Město: Praha 1
PSČ: 11000
Kontakt
Telefon: +420 261334773
Fax: +420 261334607
Email: podatelna610000@cs.mfcr.cz
ID datové schránky CÚ: xafnz2g
ID datové schránky CS:
Pracovní doba
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 14:00

Aktuální zprávy - Všechny

Datum zveřejnění TypText oznámeníSpisová značkaDokument
10.7.2020 Vyhlášky Rozhodnutí č.j. 218517/2020-610000-42.3, ze dne 3.6.2020 Příjemce písemnosti: Kender Milan, dat. nar. 7.11.1977, Pyčka 156, 952 01 Vráble, Slovakia 218517-4/2020-610000-42.3 dokument
2.7.2020 Vyhlášky usnesení o ustanovení opatrovníka pro vlastníka TZ typu iSTARS označeného č. 5RW1M1Z7, které bylo dne 23. 1. 2017 v provozovně „TIP SPORT“, 5. května 357, 289 11 Pečky vydáno dle trestního řádu. Podnikatel Ludmila Voláková, Ratenice 31, 289 11 Ratenice 178125-7/2020-610000-12 dokument
15.6.2020 Ostatní dokumenty Informace o vydání Rozhodnutí ministryně financí ČR o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události. neuvedeno dokument příloha1 příloha2 příloha3
6.12.2019 Ostatní dokumenty ustanovení dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů neuvedeno dokument
18.10.2019 Ostatní dokumenty Seznam jmen oprávněných zaměstnanců podatelny Celního úřadu pro Středočeský kraj, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát a komerční certifikát neuvedeno dokument
1 2 3 4 5