Přihlásit

Úřední desky

Úřední hodiny pro styk s veřejností a pracovní doba podatelny, případně pokladny jsou zveřejněny na úřední desce každého příslušného celního útvaru.
Celní útvar vč. podřízených útvarů
Celní úřad Celní úřad Praha Ruzyně
Číslo útvaru: CZ650000
Adresa
Ulice: Aviatická 12/1048
Město: Praha 6
PSČ: 16008
Kontakt
Telefon: +420 261331035
Fax: +420 220562593
Email: podatelna650000@cs.mfcr.cz
ID datové schránky CÚ: fvjnzin
ID datové schránky CS:
Pracovní doba
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 14:00

Aktuální zprávy - Všechny

Datum zveřejnění TypText oznámeníSpisová značkaDokument
23.9.2019 Ostatní dokumenty Seznam jmen oprávněných zaměstnanců podatelny úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát ----- dokument
4.3.2019 Ostatní dokumenty Vyřizování stížností, petic, podnětů a ostatních podání a Protikorupční linky ----- dokument
4.3.2019 Ostatní dokumenty Kontaktní informace ----- dokument
4.3.2019 Ostatní dokumenty Vyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu ----- dokument
4.3.2019 Ostatní dokumenty Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu ----- dokument
1 2 3