CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

​​​​​​1.

Název

Celní úřad Praha Ruzyně​

2.

Důvod a způsob založení

Celní úřad Praha Ruzyně se sídlem v Praze je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 1 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o Celní správě“) a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

Celní úřad Praha Ruzyně je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost na území Celní prostor Celního úřadu Praha Ruzyně.pdf Věcná působnost celního úřadu je vymezena v § 8 a § 9 zákona o Celní správě. Celní úřad vykonává správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění. Celní úřad vykonává i další působnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie.

Každý celní úřad řídí ředitel celního úřadu, kterým může být pouze celník. Zástupcem ředitele celního úřadu může být pouze celník.

3.

Organizační struktura

Schéma organizačního uspořádání celního úřadu

4.

Kontaktní spojení

Adresa: Aviatická 12/1048, 160 08 Praha 6
Telefonní ústředna: tel.: 261 331 035
fax: 220 562 593
Datová schránka: fvjnzin
e-podatelna:
podatelna650000@cs.mfcr.cz

5.

Bankovní spojení

Jak správně zaplatit clo a daň celnímu úřadu

6.

71214011

7.

DIČ

CZ

8.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2022
Rozpočet na rok 2021 - upravený
Rozpočet na rok 2021​
Rozpočet na rok 2020 - upravený
Rozpočet na rok 2020
Rozpočet na rok 2019 - upravený
Rozpočet na rok 2019
​Rozpočet na rok 2018 - upravený​
Rozpočet na rok 2018
Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok 2016​​
Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2011
Rozpočet na rok 2010​​
9.

Žádost o informace

Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich vyřizování
Podávání informací - kontakty
Orientační přehled utajovaných informací

10.

Příjem stížností a dalších podání

Podatelna viz odstavec 4
Protikorupční linka Celní správy ČR: +420 800 232 222 (bezplatná - záznamník)
korupce@cs.mfcr.cz

11.

Opravné prostředky

Postup při podání odvolání

12.

Formuláře

------

13.

Návody k řešení nejrůznějších životních situací

Životní situace - celní oblast

14.

Nejdůležitější předpisy

Zákony upravující postup CS ČR při poskytování informací podle §5 odst. 1e) zákona č. 106/1999Sb.
Další legislativa

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

16.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy​

17.

Seznam podřízených útvarů

Celní úřad Praha Ruzyně nemá podřízené útvary.​

Stránka byla publikována dne: 09.05.2022 13:40
Skočit na začátek stránky