CZ EN Translate
Menu

Ebola – Informace pro cestující osoby

Co je Ebola?

Horečka Ebola je vzácné závažné onemocnění, končící často smrtí, které je způsobeno virem Ebola.

Virus se přenáší přímým kontaktem s krví nebo jinými tělesnými tekutinami (např. slinami, močí) nakažené osoby, zemřelé nebo živé. Přenos je možný i při nechráněném pohlavním styku s osobou, která onemocnění prodělala, během až sedmi týdnů po jejím vyléčení.

Nakazit se virem Ebola je možné i při přímém kontaktu s krví nebo jinými tělesnými tekutinami volně žijících zvířat, uhynulých či živých, například opic, lesních antilop a netopýrů.

Virus Ebola se na rozdíl od viru chřipky nešíří vzduchem.

Dva až 21 dnů po nákaze virem Ebola se mohou náhle objevit horečky, svalové bolesti, slabost, bolesti hlavy a bolesti v krku.

Další stadium nemoci je provázeno zvracením, průjmem, vyrážkou a selháním funkce jater a ledvin. U některých nemocných se objevuje rovněž vnitřní a vnější krvácení a selhání více orgánů.

Proti tomuto onemocnění není k dispozici žádné specifické očkování a neexistuje žádná specifická léčba.


Riziko nákazy virem Ebola a jak se mu vyhnout

I v případě, že žijete v oblasti zasažené virem Ebola nebo jste do takové oblasti cestovali, je riziko nákazy tímto virem velice malé; riziko existuje, pouze pokud jste přišli do přímého styku s tělesnými tekutinami živé či zemřelé nakažené osoby nebo živého či uhynulého nakaženého zvířete. Kontaktem s tělesnými tekutinami se rozumí také nechráněný pohlavní styk s osobou, která onemocnění prodělala, během až sedmi týdnů po jejím vyléčení.

K přenosu viru Ebola nedochází při náhodném kontaktu na veřejných místech s lidmi, kteří nejeví známky nákazy. Virem Ebola se nelze nakazit při manipulaci s penězi, potravinami nebo v plaveckém bazénu. Komáři tento virus nepřenášejí.

Virus Ebola může být snadno zneškodněn mýdlem, bělidlem, slunečním zářením nebo sušením. Pokud se oblečení kontaminované tělesnými tekutinami vypere v pračce, virus Ebola se zničí. Na povrchu, který je vystaven slunci nebo prošel sušením, tento virus přežívá pouze krátkou dobu.


Ohnisko horečky Ebola v roce 2014

V současnosti se ohnisko horečky Ebola nachází v Guineji a Libérii. Níže uvedené informace jsou určeny pro osoby, které cestují do zasažených oblastí, nebo z nich přijíždějí.


Informace pro osoby cestující do Guineje nebo Libérie

Riziko, že přijdete do styku s virem Ebola, je velice malé. Tato preventivní opatření by měla vyloučit riziko nákazy:

  • vyhněte se přímému kontaktu s krví nebo tělesnými tekutinami nakažených osob nebo těl zemřelých a s předměty, které mohou být kontaminovány,
  • vyhněte se kontaktu s volně žijícími zvířaty a konzumaci masa pocházejícího z buše,
  • vyhněte se nechráněnému pohlavnímu styku.


Informace pro osoby přijíždějící z Guineje nebo Libérie


Riziko, že jste přišli do styku s virem Ebola, je velice malé. Avšak:

pokud v průběhu několika týdnů po odjezdu z tropické oblasti dostanete horečku, objeví se nevysvětlitelná únava, průjem nebo jiné závažné příznaky, je třeba:

  • urychleně vyhledat lékařskou pomoc a přitom informovat o oblastech, v nichž jste pobývali, protože příčinou může být některá infekce, například malárie, která vyžaduje okamžité vyšetření a léčbu.

Pokud jste přišli do přímého styku s jakoukoliv tělesnou tekutinou živé či zemřelé nakažené osoby nebo živého či uhynulého nakaženého zvířete, pokud došlo k nechráněnému pohlavnímu styku s vyléčeným pacientem, je třeba:

  • urychleně vyhledat lékařskou pomoc a přitom informovat o oblastech, v nichž jste pobývali,
  • před návštěvou lékaře telefonicky kontaktovat příslušné zdravotnické zařízení, aby při vašem příjmu mohl zdravotnický personál použít vhodné ochranné prostředky.

 

Informace ve formátu PDF:  Czech-Ebola.pdf


Stránka byla publikována dne: 26.06.2014

Skočit na začátek stránky