​​​​​​ CITES - Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.  Vývoz je možný pouze při splnění podmínek Úmluvy CITES a na základě příslušného povolení. Dohlížejícím orgánem státní správy je především Ministerstvo životního prostředí ČR. Podrobné informace na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR a České inspekce životního prostředí.
Stránka byla publikována dne: 10. 5. 2017 10:04