CZ EN Translate
Menu

Zbraně, střelivo a výbušniny

Střelné zbraně, sportovní zbraně, lovecké zbraně nebo historické zbraně a střelivo do těchto zbraní (dále jen „zbraň“) lze trvale vyvézt mimo území České republiky pouze na základě povolení k vývozu, kterým se rozumí zbrojní průvodní list, se souhlasem státu, do kterého má být zbraň vyvezena. Zbrojní průvodní list vydává krajské ředitelství policie, příslušné podle místa pobytu fyzické osoby.

Pro cizince, kteří nemají místo pobytu na území České republiky, útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého bude zbraň zakoupena.

Povolení k předávání a přejímání výbušnin lze vydat pouze organizaci (podle § 25 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb.).

Více informací na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Stránka byla publikována dne: 03.02.2014 14:41
Skočit na začátek stránky