CZ EN Translate
Menu

Alkohol a alkoholické nápoje

Dovoz alkoholu a alkoholických nápojů cestujícími (nevztahuje se na zboží dovezené cestujícím mladším 17 let) je osvobozen od celních poplatků v rozsahu nejvýše:
- 1 litr alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22 % objemových, nebo
nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových, nebo
- 2 litry destilátů a lihovin, aperitivů vyrobených z vína nebo alkoholu, tafia, saké nebo
podobných nápojů se skutečným obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % objemu,
šumivých vín, likérových vín,
- nebo jakákoliv kombinace těchto výrobků, pokud součet jejich procentních podílů
nepřesáhne 100 % množství,
- 4 litry nešumivého vína,
- 16 litrů piva.Stránka byla publikována dne: 20.05.2022 13:36
Skočit na začátek stránky