Dovoz rostlin a produktů rostlinného původu na území EU se řídí předpisy EU a národními předpisy a je v zásadě možný pouze po provedení dovozní rostlinolékařské kontroly. Malé množství rostlin nebo rostlinných produktů (§ 4 odst. 5 vyhlášky č. 215/2008 Sb.) nepodléhá rostlinolékařské kontrole.
Stránka byla publikována dne: 3. 2. 2014 14:45