CZ EN Translate
Menu

Zboží dovážené příležitostně

Zboží dovážené příležitostně k osobní potřebě nebo spotřebě příjemce nebo cestujícího a členů jeho domácnosti nebo jako dar je osvobozeno od cla:
- v hodnotě 430 EUR pro cestující od 15 let,
- v hodnotě 200 EUR pro cestující do 15 let,
- v hodnotě 300 EUR pro posádky dopravních prostředků.

Paušální sazba cla: paušální sazba cla ve výši 2,5 % se použije na zboží obsažené v osobních zavazadlech cestujících, pokud hodnota zboží nepřesahuje 700 EUR (hodnota zboží v rozmezí 430/200/300 EUR až 700 EUR). U zboží nad 700 EUR se hodnota cla určuje podle konkrétního druhu zboží.

Pozor, tyto limity se nevztahují na alkoholické a tabákové výrobky.
Stránka byla publikována dne: 03.02.2014 14:45
Skočit na začátek stránky