CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Praze 11.07.2013


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Ruzyňští celníci odhalili nelegální vývoz koster tygrů

Ve středu 26. 6. 2013 odhalili celníci na pražském letišti v Ruzyni nelegální vývoz koster tygrů do oblasti Dálného východu. Ty byly ukryty v dřevěných reprobednách.

Celníci objevili kostry za pomoci služebního psa, který při běžné celní kontrole zboží upozornil na dvě dřevěné bedny. Celníci podrobili tyto bedny důkladné kontrole, při které postupně nalezli dvě lebky a velké množství kostí v surovém stavu.

K případu byli přivoláni pracovnici České inspekce životního prostředí a potvrdili, že se jedná o kostry tygrů v surovém stavu. Dle mezinárodní úmluvy CITES a souvisejících evropských unijních předpisů je tygr (Panthera tygris) druh zařazený do seznamu nejpřísněji chráněných živočichů.

Případ dále šetří ruzyňští celníci jako podezření z trestného činu neoprávněné zacházení s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.


Součástí této zásilky byly i čtvery starožitné hodiny, které celníci zajistili, prověřují jejich původ a čekají na odborné posudky znalců. Je zde podezření z neoprávněného vývozu předmětů kulturní hodnoty.


kpt. Ing. Šárka Miškovská
Tisková mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 035
mobil: +420 602 490 784
e-mail: s.miskovska@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky