CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6

V Praze 11.06.2014


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Ruzyňští celníci zabránili nelegálnímu dovozu živých želv

Koncem minulého týdne odhalili celníci na pražském letišti Václava Havla v Ruzyni nelegální dovoz želv, které pašoval z Asie ve svém zavazadle 47 letý cizí státní příslušník.

Celníci objevili želvy při běžné kontrole zavazadla za použití rentgenu, kdy se jim nezdál jeho obsah. Při kontrole postupně nalezli 47 živých želv, které byly ukryty v látkové tašce a uloženy ve dvou plastových boxech.

Pracovníky České inspekce životního prostředí, kteří na případu s celníky spolupracují, bylo určeno, že se jedná o želvy Spenglerovi (Geoemyda Spengleri). Tento druh želv je zařazen do seznamu nejpřísněji chráněných živočichů podle úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

V jednom z boxů byly nalezeny i dvě vajíčka želv téhož druhu.

Případ dále šetří ruzyňští celníci jako podezření z trestného činu neoprávněné zacházení s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.


kpt. Ing. Šárka Miškovská
Tisková mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 035
mobil: +420 602 490 784
e-mail: s.miskovska@cs.mfcr.cz