CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Praze 16.01.2014


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Ruzyňští celníci zabránili nelegálnímu obchodu s rohy nosorožce

V závěru minulého roku zabránili celníci na letišti Václava Havla v Praze Ruzyni nelegálnímu vývozu nosorožčích rohů. Zásilka mířila z České republiky do jihovýchodní Asie.

Celníci objevili nosorožčí rohy při běžné kontrole zboží za použití rentgenu. Zásilka obsahovala několik druhů elektroinstalačního materiálu. Rohy byly přepravovány v důmyslném úkrytu vytvořeném v jádru cívky s navinutým elektrickým kabelem. Celníci museli odstranit několik krycích vrstev tvořených pryskyřicí, plastovou fólií a asfaltem.
 
Celková hmotnost rohů činila 6 770 gramů.

Pracovníky České inspekce životního prostředí, kteří na případu s celníky spolupracují, bylo určeno, že se jedná o rohy nosorožce tuponosého (Ceratotherium simum). Tento druh nosorožce je zařazen do seznamu nejpřísněji chráněných živočichů podle úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Případ dále šetří ruzyňští celníci jako podezření z trestného činu neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Navíc byl v zásilce „přibalen“ i jeden kus sušené žluči z medvěda.


kpt. Ing. Šárka Miškovská
Tisková mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 035
mobil: +420 602 490 784
e-mail: s.miskovska@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky