CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6

V Praze 03.03.2014


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Ruzyňští celníci zaznamenali nárůst dovozů, vývozů a tranzitů zboží a s tím i nárůst nelegálně dováženého a vyváženého zboží

Celní úřad Praha Ruzyně zaznamenal ve čtyřletém sledovaném období 2010 – 2013 vzrůstající počet dovozů, vývozů a tranzitu zboží a s tím spojených záchytů nelegálního zboží.

V objemu projednaných dovozních i vývozních celních prohlášení je znatelný nárůst v roce 2013 (358 095 projednaných dovozních případů a 75 819 projednaných vývozních případů) oproti roku 2010 (160 465 projednaných dovozních případů a 42 719 projednaných vývozních případů).  Nárůst byl zaznamenán i v počtu projednaných tranzitních dokladů v roce 2013 bylo projednáno 62 403 případů oproti roku 2010, kdy bylo projednáno 50 002 případů. Celní úřad vybral na celních poplatcích v roce 2013 více, než 644 miliónů korun oproti roku 2010 kdy tato částka činila 540 miliónu korun.
 
V případě záchytů drog se z počtu 41 odhalených případů v roce 2010 zvýšil počet odhalených případů v roce 2013 na konečných 249 případů. Tento nárůst je spojen také s trendem obliby konkrétních drog. Byl zaznamenán nárůst u přírodních drog, jako je marihuana, kokain, opium, hašiš a morfin; u drog syntetických o metamfetamin a ketamin. Naopak přírodní droga heroin nebo syntetická droga efedrin zaznamenal výrazný pokles trendu pašování.

V oblasti ochrany volně žijících živočichů a volně rostoucích rostlin (Mezinárodní úmluva CITES) byl zaznamenán opět zvýšený počet odhalených případů. V roce 2010 bylo odhaleno 35 případů pašování živých rostlin, živočichů nebo jejich produktů či výrobků z nich a v roce 2013 tento počet stoupl na 95 případů odhalených případů. Komodity se ve sledovaném období výrazně nezměnily. Jednalo se především o mořské živočichy, jako jsou zévy, korály, lastury nebo o motýly a brouky či o rostliny jako jsou orchideje a kaktusy. V posledním období byl zaznamenán zvýšený trend vývozu produktů nejohroženějších druhů zvířat (tygr, nosorožec tuponosý nebo slon africký), které jsou dále využívány pro tradiční čínskou medicínu nebo jako afrodisiakum.

V případech zboží porušujících práva v oblasti duševního vlastnictví bylo v roce 2010 odhaleno 400 případů v celkové hodnotě zboží přes 40 miliónů korun a v roce 2013 byl zaznamenán mírný vzestup těchto případů na 499 s hodnotou zboží za téměř 92 miliónů korun. Trend v padělcích oděvů, doplňků, elektroniky či léků se téměř nemění, jde především o tyto ochranné značky: Adidas, Nike, Converse, Luis Vuitton, Dior, Beats, Samsung nebo Pfizer.

Tento nárůst počtu případů souvisí i s nabytím účinnosti nového zákona o Celní správě České republiky, kdy došlo od 1. 1. 2013 k celkové reorganizaci a Celní úřad Praha Ruzyně se tak stal samostatným celním úřadem přímo podřízeným Generálnímu ředitelství cel. Touto změnou a efektivnějším využitím nově vzniklých oddělení došlo ke zvýšení výběru cel a daní a k nárůstu počtu odhalených případů nelegálního dovozu, vývozu a tranzitu zboží. Výrazně se na tomto trendu podílela i těsnější spolupráce s externími subjekty a to především s Letištěm Praha a.s. a cizineckou Policií ČR.

kpt. Ing. Šárka Miškovská
Tisková mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 035
mobil: +420 602 490 784
e-mail: s.miskovska@cs.mfcr.cz