Celní správa České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6
V Praze 7. 3. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Národní koordinátorka úřadu vlády pro drogovou problematiku na Celním úřadu Praha Ruzyně

Dnes 7. března přivítal ředitel Celního úřadu Praha Ruzyně plk. Mgr. Marcel Kulendík na půdě celního úřadu národní koordinátorku Úřadu vlády ČR pro oblast protidrogové politiky Mgr. Jarmilu Vedralovou.

Hlavním tématem byla problematika nelegální přepravy omamných a psychotropních látek zejména v poštovních zásilkách, které zajišťuje celní úřad v rámci své kontrolní činnosti. Národní koordinátorka byla seznámena se všemi oblastmi drogové problematiky od rizikové analýzy cestujících až po speciálně vycvičené služební psy na odhalování omamných a psychotropních látek.

Celé setkání se neslo v pracovní atmosféře a paní Mgr. Jarmila Vedralová sdělila: „Toto setkání vidím jako velmi přínosné. Velmi si vážím práce celníků, kteří se aktivně podílejí na minimalizaci rizik a škod způsobených drogami sofistikovanou kontrolní činností. Určitě navážeme v této problematice hlubší spolupráci.‟ 


Seznam obrázků


 
kpt. Ing. Šárka Miškovská
Tisková mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 084
mobil: +420 602 490 784
e-mail: s.miskovska@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: