Celní správa České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6
V Praze 21. 1. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Poštovní zásilky obsahovaly Katu jedlou

Ruzyňští celníci zachytili na celní poště v Praze 5 ve třech zásilkách 34,5 kg sušené rostliny Katy jedlé, která směřovala do České republiky z Etiopie. Zásilky byly určeny jednomu příjemci.

Celníci našli zásilky při běžné kontrole. Následnou vnitřní kontrolou byl zjištěn v papírových krabicích sušený rostlinný materiál. Odbornou expertizou bylo potvrzeno, že se jedná o sušené výhonky rostliny Catha edulis – Katy jedlé, které obsahují alkaloidy kathion a kathin uvedených na seznamu návykových látek.

Případ byl předán Policii ČR k zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. 

Jedná se již o druhý záchyt této drogy v poštovních zásilkách v krátké době. O předchozím záchytu celní úřad informoval v tiskové zprávě dne 2. ledna 2019:

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-praha-ruzyne/tiskove-zpravy/2019/Stranky/postovni-zasilky-obsahovaly-40-kg-katy-jedle.aspx

 


Seznam obrázků


 
kpt. Ing. Šárka Miškovská
Tisková mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 084
mobil: +420 602 490 784
e-mail: s.miskovska@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: