Celní správa České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6
V Praze 11. 7. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Trend pašování drog v zásilkách narůstá

I přes mnohá upozornění a doporučení se ruzyňští celníci stále setkávají se zásilkami nelegálního zboží. Především jde o případy omamných a psychotropních látek, které jsou určeny adresátům, jak v České republice, tak v zahraničí.

Za první pololetí letošního roku eviduje Celní úřad Praha Ruzyně 490 případů drog nalezených v zásilkách oproti loňskému roku, kdy bylo za stejné období zjištěno 379 záchytů.

Narůstá také trend pašování chemických látek, klasifikovaných jako „pre-prekurzory" k výrobě drog, jak již informoval celní úřad ve své tiskové zprávě o zabrání 3 tun zboží – chemických látek, ze kterých by se dalo vyrobit 1,8 tuny amfetaminu za téměř 2 miliardy korun:

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-praha-ruzyne/tiskove-zpravy/2019/Stranky/ruzynsti-celnici-zabrali-tri-tuny-chemikalii-pro-vyrobu-drog.aspx

Dovoz nebo vývoz drog v zásilkách je možno klasifikovat jako trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.


Seznam obrázků


 
kpt. Ing. Šárka Miškovská
Tisková mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 084
mobil: +420 602 490 784
e-mail: s.miskovska@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: