Celní správa České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6
V Praze 30. 5. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Záchyt úhořího „monte‟ na letišti

Celníci na Letišti Václava Havla v Praze Ruzyni odhalili v zavazadlech exempláře CITES - úhoří „monte‟, které se snažila vyvézt pravidelnou linkou Praha – Paříž – Hanoj pětačtyřicetiletá cizinka.

Na neobvyklý obsah tří kufrů upozornila celníky rentgenová kontrola, která vykazovala velké množství organického materiálu. Vlastní fyzickou kontrolou bylo zajištěno 36 sáčků naplněných vodou s živočišným obsahem. Celková hmotnost sáčků i s živočichy činila 39,6 kilogramů.

Zachycené exempláře byly předány České inspekci životního prostředí. Jejími pracovníky, kteří na případu s celníky spolupracují, bylo určeno, že se jedná o úhoří „monte‟ úhoře říčního (Anguilla Anguilla) a to cca 70 tisíc kusů. Tento druh je zařazen na seznamu chráněných živočichů podle úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). 


Seznam obrázků


 
kpt. Ing. Šárka Miškovská
Tisková mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 084
mobil: +420 602 490 784
e-mail: s.miskovska@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: