CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6

V Praze 15.10.2020


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Ruzyňští celníci zabrali 780 kilogramů chemikálií pro výrobu drog

Koncem minulého týdne bylo pravomocně ukončeno správní řízení se společností dovozce, jehož součástí bylo i zabrání 780 kilogramů chemické látky klasifikované jako "pre–prekurzor" drog pro výrobu psychotropních látek.

Chemikálie o hmotnosti 780 kilogramů byly pašovány v zásilce z Číny společně s dalším spotřebním zbožím a elektronikou, příjemcem zboží byla česká společnost se sídlem v kraji Vysočina. Celníci při kontrole zajistili celkem 30 papírových pytlů po 26 kilogramech chemické látky ve formě granulátu.  Ke zboží nebyly dovozcem předloženy žádné doklady. Zajištění zásilky bylo součástí dlouhodobé mezinárodní spolupráce Celní protidrogové jednotky Generálního ředitelství cel a celního úřadu při boji proti možné nelegální výrobě drog. Spolupráci celníků z Celní protidrogové jednotky se zahraničními partnery bylo zjištěno, že předmětné zboží mělo být, po propuštění do volného oběhu, doručeno do dalšího členského státu EU, kde probíhala vlastní nelegální výroba drog.

Provedenou expertizou odebraného vzorku v Celně technické laboratoři Generálního ředitelství cel bylo zjištěno, že zásilka obsahuje čistou organickou sloučeninu methyl-3-oxo-2-fenylbutanoát (CAS 16648-44-5), známou také jako methyl 3-oxo-2-phenylbutanoate nebo také "MAPA".

Jedná se o tzv. "pre-prekurzor" drog, který nemá samostatně legální využití a v tomto případě slouží pouze k nelegální výrobě chemické látky benzylmetylketon (P-2-P, fenylaceton, BMK), který je prekurzorem drog Kategorie 1 evropských nařízení a je používaný k nelegální výrobě amfetaminů (např. MDMA) a metamfetaminu (pervitinu).

Ze zabrané chemické látky by bylo možné vyrobit cca 620 kilogramů prekurzoru BMK a následně cca 500 kilogramů drog, které by se na černém trhu mohly prodat cca za půl miliardy Kč (0,5 mld. Kč).

S obdobnými případy nelegálního dovozu chemikálií se ruzynští celníci setkali v minulém roce, kdy jiná společnost chtěla propašovat do ČR tři tuny pre-prekurzorů (Tisková zpráva ze dne 12.6.2019). Jedná o významný úspěch při zabránění dovozů "pre-prekurzorů" drog na území České republiky.


plk. Ing. Pavel Drobek
Tiskový mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 035
mobil: +420 724 502 051
e-mail: p.drobek@cs.mfcr.cz