CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6

V Praze 16.02.2021


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Ruzyňští celníci nepropustili 957 kg masa

Od začátku letošního roku se ruzyňští celníci stále častěji setkávají s případy nelegálního dovozu masných produktů, ryb nebo léků ze zemí mimo Evropskou unii.

Kontrolou 12 zásilek bylo zjištěno, že deklarované údaje nesouhlasí s kontrolovaným zbožím. Celníci zdrželi celkem 957 kg masa, 618 kg ryb, 172 kg rybí omáčky. Toto zboží podléhá zákazům a omezením a celní úřad rozhodl o nepropuštění do volného oběhu. Zboží bylo předáno Státní veterinární správě.

Další dvě zásilky obsahovaly celkem 627 kg injekčních stříkaček a 27 kg léků. I toto zboží nebylo nikterak deklarováno, proto celní úřad přistoupil k jeho zajištění.

Každé zboží musí být řádně uvedeno na dovozních dokladech a zároveň musí být doložena všechna potřebná povolení k jejich propuštění do volného oběhu.


kpt. Ing. Šárka Miškovská
Tisková mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 084
mobil: +420 602 490 784
e-mail: s.miskovska@cs.mfcr.cz