CZ EN Translate
Menu

Žádost o info. doručena na CÚ 13.4.2015; čj. 56816/2015-510000-12; odpověď odeslána 23.4.2015, čj. 56816-2/2015-510000-12

Dotaz: Kolik správních řízení bylo zahájeno v roce 2014 pro podezření ze spáchání přestupku podle § 42a odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., a v kolika případech byla uložena pokuta Vašim správním orgánem. Dále žádám, kterým konkrétním přestupcům byla pokuta uložena a v jaké výši.

Odpověď: Celní úřad k této žádosti sděluje, že v roce 2014 neeviduje porušení uvedeného právního předpisu.

Dotaz: Kolik správních řízení bylo zahájeno v roce 2014 pro podezření ze spáchání přestupku podle § 42a odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., a v kolika případech byla uložena pokuta Vašim správním orgánem. Dále žádám, kterým konkrétním přestupcům byla pokuta uložena a v jaké výši.

Odpověď: Celní úřad k této žádosti sděluje, že v roce 2014 eviduje celkem 20 porušení uvedeného právního předpisu, přičemž ve všech případech byla uložena pokuta. Celková výše uložených pokut činila 111.000 Kč (3 x 1.000 Kč; 5 x 2.000 Kč; 7 x 4.000 Kč 3; x 5.000 Kč; 1 x 15.000; 1 x 40.000 Kč).

 

Žadatelem požadované informace o sdělení konkrétních přestupců (byť žadateli postačují „pouze“ jména a příjmení) celní úřad   n e v y h o v u j e   neboť tyto údaje jsou součástí správních spisů, přičemž poskytování informací z nich je upraveno v § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., stanoví, že tento zákon se nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon (v daném případě správní řád) upravuje jejich poskytování.

Stránka byla publikována dne: 27.05.2015 7:16
Skočit na začátek stránky