CZ EN Translate
Menu

Žádost o info. doručena na CÚ 2.3.2015, čj. 34724/2015-510000-12; odpověď odeslána 11-3.2015, čj. 34724-3/2015-510000-12

Dotaz: Kolik dovozních operací uskutečnila naše společnost za období 1. 11. 2014 až 31. 1. 2015? Jedná se o dovozy zboží ze zemí Izrael a Švýcarsko.

 

Odpověď: Dne 2. 3. 2015 jsme od Vás obdrželi žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Konkrétně žádáte o poskytnutí přehledu veškerých dovozních operací uskutečněných Vaší společností za období 1. 11. 2014 až 31. 1. 2015. Jak je z žádosti patrno, jde Vám o dovozy ze zemí Izrael a Švýcarsko.

 

V příloze Vám zasíláme požadovaný seznam.

Stránka byla publikována dne: 08.04.2015 10:41
Skočit na začátek stránky