CZ EN Translate
Menu

Žádost o informaci doručena CÚ pro HLMP dne 8.4.2013 pod čj. 60720/2013-510000-11, odpověď odeslána dne 23.4.2013 pod čj. 60720-2/2013-510000-11

 

Žádost o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se vymezení celního prostoru na letišti Praha Letňany.

 

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení:

- zda již bylo vydáno a zveřejněno Opatření obecné povahy k celnímu prostoru na letišti Praha Letňany.
- v p
řípadě že tomu tak není, žádám o poskytnutí zákresu aktuální hranicecelního prostoru na letišti Praha  Letňany.

Poskytnutá odpověď:

Dne 8.4.2013 obdržel Celní úřad pro hlavní město Prahu Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), ve věci poskytnutí informací týkající se vymezení celního prostoru na letišti Praha – Letňany.

K Vaší žádosti Vám ve smyslu § 6 dle zákona č. 106/1999 Sb., sdělujeme následující: celní prostor na letišti Praha – Letňany byl od 1.1. 2013 vymezen a veškeré informace + zákres aktuální hranice celního prostoru jsou uveřejněny na našich internetových stránkách www.celnisprava.cz , Celní úřad Praha Ruzyně, odkaz Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v bodě 2 – Důvod a způsob založení.

Rozhodnutí naleznete na našich internetových stránkách: http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-praha-ruzyne/Documents/celn_prostor_komplet.pdf

Stránka byla publikována dne: 26.04.2013 9:57
Skočit na začátek stránky