CZ EN Translate
Menu

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 22. 9. 2014

Dotaz:

Kolik bylo zjištěno v období 2007 - 2012 pochybení celníků v celním řízení celkem a z toho majících vliv na výši celního dluhu v rámci Celního ředitelství Praha

a) do 300.000 K

č
b) nad 300.000 Kč

Z kolika celníky bylo vedeno kázeňské řízení. Z kolika celníky bylo vedeno kázeňské řízení za pochybení v celním řízení mající vliv na výši celního dluhu a) do 300.000 Kč
b) nad 300.000 Kč

Jaké kázeňské tresty byly uloženy celníkům?
D
ůvody pro které nebylo zahájeno kázeňské řízení s ostatními celníky, kteří pochybili v celním řízení a způsobili nebo mohli způsobit svým jednáním škodu do 300.000 Kč?

Odpov
ěď:

K Vaší žádosti sdělujeme, že v požadovaném období let 2007 – 2012 je v evidenci celní správy vedeno celkem 34 kázeňských trestů, které byly uděleny celníkům provádějícím celní řízení spadajících pod Celní ředitelství Praha. Konkrétně bylo příslušnými služebními funkcionáři uloženo:

 

 

8 x pokuta

13 x písemné napomenutí

10 x snížení základního tarifu až o 25%

3 x odnětí služební hodnosti

 

K dotazu o pochybení celníků v celním řízení, sdělujeme, že celní správa eviduje celkem 10 případů projednaných kázeňských trestů, které souvisí s celním dluhem. Ani v jednom případě nebylo zjištěno, že by jednotlivá konkrétní pochybení celníků měla vliv na výši celního dluhu přesahujícího 300.000 Kč. V rámci těchto projednávaných kázeňských trestů bylo uloženo celkem:

 

5 x písemné napomenutí

4 x snížení základního tarifu až o 25%

1 x odnětí služební hodnosti

 

Co se týká žádosti o sdělení důvodů pro které, jak doslova uvádíte „nebylo zahájeno kázeňské řízení s ostatními celníky, kteří pochybili v celním řízení a způsobili, nebo mohli způsobit svým jednáním škodu do 300.000 Kč“, uvádíme, že Celnímu úřadu pro hlavní město Praha výše uvedené případy nejsou známy ani nejsou celní správou nikterak evidovány. Z tohoto důvodu Vám bohužel nejsme schopni poskytnout adekvátní odpověď.

 

Stránka byla publikována dne: 24.10.2014 7:33
Skočit na začátek stránky