CZ EN Translate
Menu

Informace - změna sazeb a označení vybraných výrobků uváděných v daňových přiznáních

Ke znění zákona účinnému od: 1. 1. 2021
Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné
Zpracoval: pplk. Ing. Pavel Horký
Dne: 14. 1. 2021
Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn pod č. 609/2020 zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela“). Podle části dvacáté druhé novely dochází v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“), ke změně sazeb spotřebních daní u některých výrobků.
Přiznání spotřební daně z minerálních olejů
Sazba spotřební daně středních a těžkých plynových olejů (např. motorová nafta, topné oleje, které se značkují a barví, letecký petrolej) uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o SPD se od 1. 1. 2021 snížila na 9 950 Kč / 1 000 litrů. Toto snížení se týká i směsí a dalších minerálních olejů, které se zdaňují stejnou sazbou, jako minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o SPD. Označení vybraných výrobků (číslo výrobku) pro účely přiznání spotřební daně uváděné v daňovém přiznání podle pokynů uvedených ve vyhlášce č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, se nemění. Dochází však ke změně sazby spotřební daně uváděné v daňovém přiznání od zdaňovacího období leden 2021.
Číslo výrobku
Základ daně
Sazba daně
Popis vybraného výrobku podle zákona o SPD
150703
1000 l
9 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje 1507-1518, jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
270703
1000 l
9 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje 2707, jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
270903
1000 l
9 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje 2709, jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
271010
1000 l
9 950
minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b): střední oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 21, 2710 19 25 a 2710 19 29 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, pokud z nich podle metody stanovené ČSN ISO 3405 při teplotě 210 °C předestiluje méně než 90 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát a při teplotě 250 °C alespoň 65 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát – značkované a barvené nebo značkované
271013
1000 l
9 950
směsi podle § 45 odst. 2 písm. a): jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v § 45 odst.1 a § 45 odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
271020
1000 l
9 950
minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b): střední oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 21, 2710 19 25 a 2710 19 29 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, pokud z nich podle metody stanovené ČSN ISO 3405 při teplotě 210 °C předestiluje méně než 90 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát a při teplotě 250 °C alespoň 65 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát – neznačkované a nebarvené a neznačkované
271030
1000 l
9 950
minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b): těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19 – značkované a barvené nebo značkované
271040
1000 l
9 950
minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b): těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19 – neznačkované a nebarvené a neznačkované
271053
1000 l
9 950
směsi podle § 45 odst. 2 písm. f): jakékoliv směsi určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, které jsou účelem použití rovnocenné některému minerálnímu oleji uvedeném v § 45 odst. 1, s výjimkou směsí uvedených v § 45 odst. 2 písm. b) až e) a g) až m); vlastnostmi a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
271063
1000 l
9 950
směsi podle § 45 odst.2 písm. g): směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturovaným neuvedené v § 45 odst. 2 písm. d), e), l) a m), které obsahují nejvýše 95% objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů; vlastnostmi a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
271073
1000 l
9 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 71 až 2710 19 99 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, které nejsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. b), které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
271085
1000 l
9 950
směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. j): směsi minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery mastných kyselin, přičemž podíl metylesterů mastných kyselin nesmí činit více než 7 % objemových všech látek ve směsi obsažených - neznačkované a nebarvené
271086
1000 l
9 950
směsi těžkých plynových olejů s vodou podle § 45 odst. 2 písm. k), které obsahují 9 až 15 % hmotnostních vody určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
271088
1000 l
9 950
směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. m): směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným neuvedené v písmenech d), e), i) nebo l), které obsahují nejvýše 95% objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného a které jsou účelem použití rovnocenné minerálním olejům uvedeným v odstavci 1 písm. b) a odpovídají příslušné technické normě, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
271089
1000 l
9 950
směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. j): směsi minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery mastných kyselin, přičemž podíl metylesterů mastných kyselin nesmí činit více než 7 % objemových všech látek ve směsi obsažených – značkované a barvené
271091
1000 l
9 950
směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. n): směsi těžkých topných olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. c) s minerálními oleji uvedenými v § 45 odst. a) až m) nebo minerálními oleji uvedenými v § 45 odst. 1 písm. b) určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
271092
1000 l
9 950
směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. o): směsi minerálních olejů uvedených v § 45 odstavci 1 písm. b) s hydrogenovanými rostlinnými oleji splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl těchto hydrogenovaných olejů musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených
275003
1000 l
9 950
výrobky podle § 45 odst. 5: výrobky, které nejsou uvedeny v § 45 odst. 1 až odst. 3, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů; vlastnostmi a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040. nevztahuje se na výrobky, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a předmětem daně z pevných paliv.
276193
1000 l
9 950
výrobky podle § 45 odst. 6: všechny výrobky, uvedené pod kódem nomenklatury 2701 až 2715, s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a předmětem daně z pevných paliv, a s výjimkou minerálních olejů podle odstavců 1 a 3, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla; vlastnostmi a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
277003
1000 l
9 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje 2714 a 2715, jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
278003
1000 l
9 950
výrobky podle § 45 odst. 7: určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnidlo (aditiv) do minerálních olejů určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů s výjimkou výrobků, které absorbují vodu z minerálních olejů v nádržích a palivových systémech; jsou určeny pro minerální oleje pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
290103
1000 l
9 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje 2901, jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
290203
1000 l
9 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje 2902, jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
290503
1000 l
9 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje 2905 11 00, které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla; jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
340303
1000 l
9 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje 3403, jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst.2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
380003
1000 l
9 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3 nebo § 45/7: minerální oleje 3811 a 3817, jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst.2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
382401
1000 l
9 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 3824 99 86, 3824 99 92 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné produkty), 3824 99 93, 3824 99 96 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné produkty), 3826 00 10 a 3826 00 90, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040
Vrácení spotřební daně z minerálních olejů
Při uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů se pro výpočet nároku použije výše spotřební daně zaplacené při uvedení těchto minerálních olejů do volného daňového oběhu.
Při vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese se použije § 57 odst. 6 zákona o SPD, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely, na tu část nároku na vrácení daně, u které osoba, jíž nárok na vrácení daně vznikl, prokáže, že
a) minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona o SPD
1. nakoupila za cenu obsahující daň ve výši podle § 48 zákona o SPD, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely, nebo
2. vyrobila a uvedla do volného daňového oběhu přede dnem nabytí účinnosti novely, a
b) nakoupené nebo vyrobené minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona o SPD použila pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese do 31. prosince 2021.
Pro účely uplatnění nároku na vrácení spotřební daně se sazbou podle zákona o SPD, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely (tj. přede dnem 1. 1. 2021) používejte následující označení vybraných výrobků (čísla výrobků).
Číslo výrobku
Základ daně
Sazba daně
Popis vybraného výrobku podle zákona o SPD
940303
1000 l
10 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje 3403, jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst.2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040; (výrobky čísla 340303 zdaněné starou sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
950703
1000 l
10 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje 1507-1518, jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040 ; (výrobky 150703 zdaněné předchozí sazbou, u kterých je uplatňován nárok na vrácení daně)
970703
1000 l
10 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje 2707, jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040; (výrobky čísla 270703 zdaněné předchozí sazbou, u kterých je uplatňován nárok na vrácení daně)
970903
1000 l
10 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje 2709, jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040; (výrobky čísla 270903 zdaněné předchozí sazbou, u kterých je uplatňován nárok na vrácení daně)
971010
1000 l
10 950
minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b): střední oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 21, 2710 19 25 a 2710 19 29 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, pokud z nich podle metody stanovené ČSN ISO 3405 při teplotě 210 °C předestiluje méně než 90 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát a při teplotě 250 °C alespoň 65 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát – značkované a barvené nebo značkované; (výrobky čísla 271010 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
971013
1000 l
10 950
směsi podle § 45 odst. 2 písm. a): jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v § 45 odst.1 a § 45 odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040; (výrobky čísla 271013 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
971020
1000 l
10 950
minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b): střední oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 21, 2710 19 25 a 2710 19 29 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, pokud z nich podle metody stanovené ČSN ISO 3405 při teplotě 210 °C předestiluje méně než 90 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát a při teplotě 250 °C alespoň 65 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát – neznačkované a nebarvené a neznačkované; (výrobky čísla 271020) zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
971030
1000 l
10 950
minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b): těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19 – značkované a barvené nebo značkované; (výrobky čísla 271030 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
971040
1000 l
10 950
minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b): těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19 – neznačkované a nebarvené a neznačkované; (výrobky čísla 271040 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
971053
1000 l
10 950
směsi podle § 45 odst. 2 písm. f): jakékoliv směsi určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, které jsou účelem použití rovnocenné některému minerálnímu oleji uvedeném v § 45 odst. 1, s výjimkou směsí uvedených v § 45 odst. 2 písm. b) až e) a g) až m); vlastnostmi a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040; (výrobky čísla 271053 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
971063
1000 l
10 950
směsi podle § 45 odst.2 písm. g): směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturovaným neuvedené v § 45 odst. 2 písm. d), e), l) a m), které obsahují nejvýše 95% objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů; vlastnostmi a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040; (výrobky čísla 271063 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
971073
1000 l
10 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 71 až 2710 19 99 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, které nejsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. b), které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040; (výrobky čísla 271073 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
971085
1000 l
10 950
směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. j): směsi minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery mastných kyselin, přičemž podíl metylesterů mastných kyselin nesmí činit více než 7 % objemových všech látek ve směsi obsažených - neznačkované a nebarvené; (výrobky čísla 271085 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
971086
1000 l
10 950
směsi těžkých plynových olejů s vodou podle § 45 odst. 2 písm. k), které obsahují 9 až 15 % hmotnostních vody určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040; (výrobky čísla 271086 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
971088
1000 l
10 950
směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. m): směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným neuvedené v písmenech d), e), i) nebo l), které obsahují nejvýše 95% objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného a které jsou účelem použití rovnocenné minerálním olejům uvedeným v odstavci 1 písm. b) a odpovídají příslušné technické normě, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů; (výrobky čísla 271088 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
971089
1000 l
10 950
směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. j): směsi minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery mastných kyselin, přičemž podíl metylesterů mastných kyselin nesmí činit více než 7 % objemových všech látek ve směsi obsažených – značkované a barvené; (výrobky čísla 271089 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
971091
1000 l
10 950
směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. n): směsi těžkých topných olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. c) s minerálními oleji uvedenými v § 45 odst. a) až m) nebo minerálními oleji uvedenými v § 45 odst. 1 písm. b) určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů; (výrobky čísla 271091 zdaněné předchozí sazbou, u kterých je uplatňován nárok na vrácení daně)
971092
1000 l
10 950
směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. o): směsi minerálních olejů uvedených v § 45 odstavci 1 písm. b) s hydrogenovanými rostlinnými oleji splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl těchto hydrogenovaných olejů musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených; (výrobky čísla 271092 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
972006
1000 l
10 950
střední oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) – střední oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 29 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, pokud z nich podle metody stanovené ČSN ISO 3405 při teplotě 210 °C předestiluje méně než 90 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát a při teplotě 250 °C alespoň 65 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát – hromadná obchodní přeprava, neznačkované a nebarvené a neznačkované; (výrobky čísla 272006 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
975003
1000 l
10 950
výrobky podle § 45 odst. 5: výrobky, které nejsou uvedeny v § 45 odst. 1 až odst. 3, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů; vlastnostmi a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040. nevztahuje se na výrobky, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a předmětem daně z pevných paliv. ; (výrobky čísla 275003 zdaněné předchozí sazbou, u kterých je uplatňován nárok na vrácení daně)
976193
1000 l
10 950
výrobky podle § 45 odst. 6: všechny výrobky, uvedené pod kódem nomenklatury 2701 až 2715, s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a předmětem daně z pevných paliv, a s výjimkou minerálních olejů podle odstavců 1 a 3, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla; vlastnostmi a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040; výrobky čísla 276193 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
977003
1000 l
10 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje 2714 a 2715, jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040; (výrobky čísla 277003 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
980003
1000 l
10 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3 nebo § 45/7: minerální oleje 3811 a 3817, jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst.2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040; (výrobky čísla 380003 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
982401
1000 l
10 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 3824 99 86, 3824 99 92 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné produkty), 3824 99 93, 3824 99 96 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné produkty), 3826 00 10 a 3826 00 90, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040; (výrobky čísla 382401 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
990103
1000 l
10 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje 2901, jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040; (výrobky čísla 290103 zdaněné starou sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
990203
1000 l
10 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje 2902, jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040; (výrobky čísla 290203 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
990503
1000 l
10 950
minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje 2905 11 00, které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla; jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2; vlastnostmi a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040; (výrobky čísla 290503 zdaněné předchozí sazbou, u nichž je uplatňován nárok na vrácení daně)
Doprava minerálních olejů v režimu podmíněného osvobození
Obdobně jako u přiznání spotřební daně z minerálních olejů nedošlo ke změně kódů pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobozené od spotřební daně, ale pouze ke změně sazby spotřební daně (používané při zajištění daně při dopravě v režimu podmíněného osvobození).
Číslo výrobku
Základ daně
Sazba daně
Popis vybraného výrobku podle zákona o SPD
272006
1000 l
9 950
střední oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) – střední oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 29 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, pokud z nich podle metody stanovené ČSN ISO 3405 při teplotě 210 °C předestiluje méně než 90 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát a při teplotě 250 °C alespoň 65 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát – hromadná obchodní přeprava, neznačkované a nebarvené a neznačkované
272016
1000 l
9 950
střední oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) – střední oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 29 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, pokud z nich podle metody stanovené ČSN ISO 3405 při teplotě 210 °C předestiluje méně než 90 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát a při teplotě 250 °C alespoň 65 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát – hromadná obchodní přeprava, značkované a barvené nebo značkované
Přiznání spotřební daně z tabákových výrobků, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků
Novelou se rovněž mění sazba spotřebních daní tabákových výrobků, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků. Označení vybraných výrobků (číslo výrobku) pro účely přiznání spotřební daně uváděné v daňovém přiznání podle pokynů uvedených ve vyhlášce č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, se nemění. Dochází však ke změně sazby spotřební daně uváděné v daňovém přiznání, a to podle datumů uvedených níže. Tabulka obsahuje pouze změny vyplývající z novely, ke kterým u těchto výrobků dochází v roce 2021.
Číslo výrobku
Platnost od
Platnost do
% sazba
Základ daně
Sazba daně
Minimální sazba
Popis vybraného výrobku podle zákona o SPD
240000
31.01.2021
0
kg
2 460
0
surovým tabákem podle § 131b odst. 2: přírodně nebo uměle sušený nebo nesušený, fermentovaný nebo nefermentovaný, expandovaný nebo neexpandovaný list rostliny rodu tabák, nebo jiná její část; listy mohou být celé, částečně nebo zcela vyžilované, nebo zbytky z listů nebo jiných částí rostliny rodu tabák, které 1. vznikají při zpracování těchto listů nebo jiných částí rostliny, při manipulaci s těmito listy nebo jinými částmi rostliny nebo při výrobě tabákových výrobků a 2. nejsou upraveny pro prodej konečnému spotřebiteli, nebo rekonstituovaný tabák vyrobený spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového zbytku nebo tabákového prachu, který není upraven pro prodej konečnému spotřebiteli.
240000
01.02.2021
0
kg
2 720
0
surovým tabákem podle § 131b odst. 2: přírodně nebo uměle sušený nebo nesušený, fermentovaný nebo nefermentovaný, expandovaný nebo neexpandovaný list rostliny rodu tabák, nebo jiná její část; listy mohou být celé, částečně nebo zcela vyžilované, nebo zbytky z listů nebo jiných částí rostliny rodu tabák, které 1. vznikají při zpracování těchto listů nebo jiných částí rostliny, při manipulaci s těmito listy nebo jinými částmi rostliny nebo při výrobě tabákových výrobků a 2. nejsou upraveny pro prodej konečnému spotřebiteli, nebo rekonstituovaný tabák vyrobený spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového zbytku nebo tabákového prachu, který není upraven pro prodej konečnému spotřebiteli.
240101
31.01.2021
0
kg
2 460
0
tabák ke kouření podle § 101 odst. 3 písm. c) bod 2.: tabákový odpad upravený pro prodej konečnému spotřebiteli, který nespadá pod § 101 odst. 3 písm. a) nebo b) a který je možné kouřit
240101
01.02.2021
0
kg
2 720
0
tabák ke kouření podle § 101 odst. 3 písm. c) bod 2.: tabákový odpad upravený pro prodej konečnému spotřebiteli, který nespadá pod § 101 odst. 3 písm. a) nebo b) a který je možné kouřit
240102
31.01.2021
0
kg
2 460
0
tabák ke kouření podle § 101 odst. 6: výrobky, které obsahují zcela nebo částečně i jiné látky než tabák a které splňují ostatní podmínky uvedené v § 101 odst. 3 písm. c) s výjimkou výrobků uvedených v § 101 odst. 7, nebo výrobky neuvedené v § 101 odst. 3 písm. c) pokud je určen k jinému účelu než ke kouření a současně je možné tyto výrobky kouřit a jsou upraveny pro prodej konečnému spotřebiteli
240102
01.02.2021
0
kg
2 720
0
tabák ke kouření podle § 101 odst. 6: výrobky, které obsahují zcela nebo částečně i jiné látky než tabák a které splňují ostatní podmínky uvedené v § 101 odst. 3 písm. c) s výjimkou výrobků uvedených v § 101 odst. 7, nebo výrobky neuvedené v § 101 odst. 3 písm. c) pokud je určen k jinému účelu než ke kouření a současně je možné tyto výrobky kouřit a jsou upraveny pro prodej konečnému spotřebiteli
240201
31.01.2021
30
kus
1,61
2,9
cigarety podle § 101 odst. 3 písm. a)
240201
01.02.2021
30
kus
1,79
3,2
cigarety podle § 101 odst. 3 písm. a)
240202
31.01.2021
30
kus
1,61
2,9
cigarety podle § 101 odst. 4: výrobky, které při splnění ostatních podmínek uvedených v § 101 odst. 3 písm. a) (cigarety), s výjimkou výrobků uvedených v § 101 odst. 7) obsahují zcela nebo částečně i jiné látky než tabák
240202
01.02.2021
30
kus
1,79
3,2
cigarety podle § 101 odst. 4: výrobky, které při splnění ostatních podmínek uvedených v § 101 odst. 3 písm. a) (cigarety), s výjimkou výrobků uvedených v § 101 odst. 7) obsahují zcela nebo částečně i jiné látky než tabák
240211
31.01.2021
0
kus
1,88
0
doutníky a cigarillos podle § 101 odst. 3 písm. b)
240211
01.02.2021
0
kus
2,08
0
doutníky a cigarillos podle § 101 odst. 3 písm. b)
240212
31.01.2021
0
kus
1,88
0
doutníky a cigarillos podle § 101 odst. 5: výrobky s krycím listem z přírodního tabáku nebo s krycím listem a vázacím listem z rekonstituovaného tabáku nebo s krycím listem z rekonstituovaného tabáku, které při splnění podmínek uvedených v § 101 odst. 3 písm. b) (doutníky a cigarillos) obsahují částečně i jiné látky než tabák
240212
01.02.2021
0
kus
2,08
0
doutníky a cigarillos podle § 101 odst. 5: výrobky s krycím listem z přírodního tabáku nebo s krycím listem a vázacím listem z rekonstituovaného tabáku nebo s krycím listem z rekonstituovaného tabáku, které při splnění podmínek uvedených v § 101 odst. 3 písm. b) (doutníky a cigarillos) obsahují částečně i jiné látky než tabák
240301
31.01.2021
0
kg
2 460
0
tabák ke kouření podle § 101 odst. 3 písm. c) bod 1.: řezaný popřípadě jinak dělený, kroucený nebo lisovaný do desek a který je možné kouřit bez dalšího průmyslového zpracování
240301
01.02.2021
0
kg
2 720
0
tabák ke kouření podle § 101 odst. 3 písm. c) bod 1.: řezaný popřípadě jinak dělený, kroucený nebo lisovaný do desek a který je možné kouřit bez dalšího průmyslového zpracování
240302
31.01.2021
0
kg
2 460
0
tabák ke kouření podle § 101 odst. 6: výrobky, které při splnění ostatních podmínek uvedených v § 101 odst. 3 písm. c) bod 1. (tabák ke kouření - řezaný popřípadě jinak dělený tabák, kroucený nebo lisovaný do desek a který je možné kouřit bez dalšího průmyslového zpracování ) pokud je určen k jinému účelu než ke kouření a současně je možné tento výrobek kouřit; výrobky obsahují zcela nebo částečně i jiné látky než tabák,
240302
01.02.2021
0
kg
2 720
0
tabák ke kouření podle § 101 odst. 6: výrobky, které při splnění ostatních podmínek uvedených v § 101 odst. 3 písm. c) bod 1. (tabák ke kouření - řezaný popřípadě jinak dělený tabák, kroucený nebo lisovaný do desek a který je možné kouřit bez dalšího průmyslového zpracování ) pokud je určen k jinému účelu než ke kouření a současně je možné tento výrobek kouřit; výrobky obsahují zcela nebo částečně i jiné látky než tabák,
240311
31.01.2021
0
kg
2 460
0
tabák ke kouření podle § 101 odst. 3 písm. c) bod 3.: tabák ke kouření obsahující více než 25% hmotnosti tabákových částic s šířkou řezu menší než 1,5 mm; jedná se o jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret
240311
01.02.2021
0
kg
2 720
0
tabák ke kouření podle § 101 odst. 3 písm. c) bod 3.: tabák ke kouření obsahující více než 25% hmotnosti tabákových částic s šířkou řezu menší než 1,5 mm; jedná se o jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret
240312
31.01.2021
0
kg
2 460
0
tabák ke kouření podle § 101 odst. 6: výrobky, které při splnění ostatních podmínek uvedených v § 101 odst. 3 písm. c) bod 3. (tabák ke kouření obsahující více než 25% hmotnosti tabákových částic s šířkou řezu menší než 1,5 mm; jedná se o jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret) obsahují zcela nebo částečně i jiné látky než tabák
240312
01.02.2021
0
kg
2 720
0
tabák ke kouření podle § 101 odst. 6: výrobky, které při splnění ostatních podmínek uvedených v § 101 odst. 3 písm. c) bod 3. (tabák ke kouření obsahující více než 25% hmotnosti tabákových částic s šířkou řezu menší než 1,5 mm; jedná se o jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret) obsahují zcela nebo částečně i jiné látky než tabák
240322
31.01.2021
0
kg
2 460
0
ostatní tabák podle § 101 odst. 6: tabákové výrobky, které nespadají pod § 101 odst. 3 písm. c), jsou určeny pro konečného spotřebitele a pokud je určen k jinému účelu než ke kouření a současně je možné tento výrobek kouřit, s výjimkou šňupavých a žvýkacích tabáků; obsahují zcela nebo částečně i jiné látky než tabák
240322
01.02.2021
0
kg
2 720
0
ostatní tabák podle § 101 odst. 6: tabákové výrobky, které nespadají pod § 101 odst. 3 písm. c), jsou určeny pro konečného spotřebitele a pokud je určen k jinému účelu než ke kouření a současně je možné tento výrobek kouřit, s výjimkou šňupavých a žvýkacích tabáků; obsahují zcela nebo částečně i jiné látky než tabák
240399
31.01.2021
0
g
2,46
0
tabák obsažený v zahřívaných tabákových výrobcích § 130a
240399
01.02.2021
0
g
2,721
0
tabák obsažený v zahřívaných tabákových výrobcích § 130a
plk. JUDr. Jana Jarešová, Ph.D.
ředitelka odboru
odbor 30 - Právní
Generální ředitelství cel


Stránka byla publikována dne: 17.01.2021