CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro hlavní město Prahu
Washingtonova 7
113 54 Praha 1

V Praze 19.09.2019


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro hlavní město Prahu

Kontrola nelegálního zaměstnávání cizinců na území hlavního města

Ve středu 18. září provedli pražští celníci ve spolupráci s policisty z cizineckého oddělení rozsáhlou kontrolní akci zaměřenou na nelegální zaměstnávání cizinců. Zhruba dvě desítky celníků okolo desáté hodiny obsadily velkou stavbu nově vznikajícího luxusního bytového komplexu v Praze 8 – Troji. Vzhledem k velikosti objektu bylo nejprve nutné zajistit okolí stavby a zabránit tak možnému útěku pracovníků. To se vzápětí potvrdilo jako strategická věc, protože tři osoby se okamžitě pokusily o útěk ze staveniště a někteří se pokoušeli ukrýt v útrobách nově vznikajících bytů. Kontrolní akce se rovněž účastnil i psovod celní správy z Pardubického kraje se svým psem, jenž je speciálně vycvičen na obranu osob.

Za celý den bylo zkontrolováno zhruba 120 zaměstnanců (Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Uzbekistán, Moldávie), a u 81 pracovníků (v drtivé většině pocházeli z Ukrajiny) bylo zjištěno porušení zákona o zaměstnanosti. Nejčastěji se jednalo o prohřešek, že nepředložili doklady nebo dokumenty prokazující legální výkon práce v České republice, a zároveň bylo zjištěno, že zaměstnavatel u nich nesplnil informační povinnost vůči Úřadu práce.

Obdobné kontrolní akce budou probíhat na území metropole i nadále.

 

 


nprap. Ivana Kurková
Tisková mluvčí CÚ pro hlavní město Prahu
tel: +420 261 334 264
mobil: +420 724 603 610
fax: +420 261 334 303
e-mail: i.kurkova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky