CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro hlavní město Prahu
Washingtonova 7
113 54 Praha 1

V Praze 15.01.2020


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro hlavní město Prahu

Pražští zaměstnanci celní správy podpořili dobrou věc

​Podpořit tzv. „dobrou věc", dárcovstvím krve, se rozhodli zaměstnanci pražského celního úřadu a jednalo se jak o celníky ve služebním poměru, tak i o občanské zaměstnance. Zájem o tuto akci byl nad očekávání poměrně velký, odběru krve se zúčastnilo 40 pracovníků v čele s ředitelem pražského celního úřadu plk. Mgr. Josefem Vachtlem. Odběr provedla speciální výjezdová skupina odborníků z Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Tento tým profesionálů byl skvěle připraven a bylo vidět, že jsou i zkušená sehraná parta. Nebylo totiž vůbec snadné vytipovat k hromadnému odběru vhodné prostory, vzhledem k faktu, že jsme se rozhodli pro alternativu nejet do střešovické nemocnice, ale využít možnosti, že tým z transfuzního oddělení přijede na náš celní úřad.

Sanitka, která je pro tyto účely zařízena a je v republice jediná, dorazila minulý týden ve čtvrtek 9. ledna v brzkých ranních hodinách na náš celní úřad do Hostivaře. Přihlášení dárci přicházeli po skupinkách, aby nedocházelo ke zbytečným zmatkům a následovalo tzv. „povinné kolečko", kdy zdravotní sestra změřila příslušnému dárci tlak, následoval rychlý rozbor krve, nezbytný pohovor s lékařem a pak se šlo na věc. Samotný odběr trval zhruba okolo deseti minut.

Pro přihlášené bylo samozřejmě připraveno i malé občerstvení, aby se ztrátou žilní tekutiny dostali zpátky formy.

Spolupráce s Ústřední vojenskou nemocnicí byla naprosto bezvadná a již teď máme domluveno, že začátkem léta proběhne další odběr. Všem zúčastněným zaměstnancům patří veliké poděkování, protože podpořit dobrou věc je prostě záslužný a hrdinský čin.

 


nprap. Ivana Kurková
Tisková mluvčí CÚ pro hlavní město Prahu
tel: +420 261 334 264
mobil: +420 724 603 610
fax: +420 261 334 303
e-mail: i.kurkova@cs.mfcr.cz