Celní správa České republiky
Celní úřad pro hlavní město Prahu
Washingtonova 7
113 54 Praha 1
V Praze 11. 9. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro hlavní město Prahu

Úspěšný čtvrtek

Pražští celníci ve čtvrtek 10. září provedli kontrolní akci zaměřenou na nelegální převoz zboží a dodržování použití dálničních známek. V rámci této kontroly byla zjištěna celá řada cizinců, kteří neměli splněnou svoji zákonnou povinnost v oblasti daní a kontrolované osoby byly rovněž lustrováni v databázi celní správy, zda se nenachází v evidenci dlužníků, buď za pokuty v dopravě nebo za jiné další přestupky, které udělují jiné správní orgány. Celníci ten den během pouhých dvou hodin vybrali na místě více než 70 tisíc korun na těchto nedoplatcích. Porušení bylo zjištěno i u devíti řidičů, kteří neměli řádně vylepený dálniční kupon. Těm byla na místě uložena pokuta od dvou do třech tisíc korun, dle závažnosti či opakování přestupku.

Během této akce si okolo poledne celníci vytipovali k zastavení osobní vozidlo tovární značky FORD FOCUS české imatrikulace, jež řídil pětatřicetiletý muž ukrajinské národnosti. Na dotaz celníků, zda přepravuje nějaké zboží, léčiva, tabákové výrobky či omamné a psychotropní látky či cokoliv, na co je zákaz dovozu, vývozu nebo průvozu, odpověděl řidič, že ve vozidle se nic podobného nenachází. Vzhledem k podezřelému chování řidiče, celníci přistoupili ke kontrole vnitřních prostor vozidla. V přihrádce u spolujezdce objevili bílou krystalickou látku zabalenou v papíru a po prohledání osobních věcí kontrolované osoby byla nalezena stejná látka ještě v peněžence řidiče, která byla zabalena v igelitovém sáčku. Řidiči byl zároveň proveden stěrem z krku orientační test na přítomnost drog, který reagoval pozitivně na metamfetamin (známý jako pervitin) a cannabis. Celníci přivolali policejní hlídku, která si celý případ převzala k dalšímu šetření. 

 


Seznam obrázků


 
nprap. Ivana Kurková
Tisková mluvčí CÚ pro hlavní město Prahu
tel: +420 261 334 264
mobil: +420 724 603 610
fax: +420 261 334 303
e-mail: i.kurkova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: