CZ EN Translate
Menu

Poradenství

Poskytování informací (informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

Každá osoba může od celních orgánů požadovat informaci o používání celních předpisů. Nevztahuje-li se žádost na skutečně zamýšlený dovoz nebo vývoz, mohou ji celní orgány zamítnout.

V rámci Celního úřadu pro Jihočeský kraj bylo pro tento účel zřízeno Koordinační informační centrum, kde lze v pracovní době získat příslušné informace, a to buď :

telefonicky:    386 714 233
písemně:        Kasárenská 6, 370 21 České Budějovice
e-mailem:     
posta520000informace@cs.mfcr.cz, e.breicha@cs.mfcr.cz​​
​​

Skočit na začátek stránky