CZ EN Translate
Menu

Důležité informace pro cestující z českobudějovického letiště

V souvislosti s blížícími se odlety do letních dovolenkových destinací z českobudějovického letiště přinášíme praktické informace aneb na co si dát pozor zejména při návratu do České republiky. Rozdílem je, zda přilétáte ze země EU (Řecko – Rhodos, Kréta) a ze země mimo EU (Turecko - Antalya).

Zejména upozorňujeme na množstevní limity pro dovoz tabákových výrobků, tabáku, alkoholu a alkoholických nápojů, které nepodléhají celním poplatkům.

Přílet ze země EU (Řecko - Rhodos, Kréta)

Řecko je stejně jako Česká republika členským státem Evropské Unie a protože jedním z jejích základních principů je volný pohyb zboží, nejsou zde obvyklé obchodní bariéry (cla) jako v případě druhé českobudějovické destinace – Turecka. esto některé druhy zboží podléhají národním spotřebním daním, které je nutno zaplatit v případě dovozu množství přesahujícího povolené limity.

Množstevní limity:

tabák a tabákové výrobky:

 • 800 ks cigaret
 • 400 ks doutníčků (cigarillos a doutníky o maximální hmotnosti 3 g/kus)
 • 200 ks doutníků
 • 1000 g tabáku ke kouření
 • 250 g zahřívaných tabákových výrobků

alkohol a alkoholické nápoje:

 • 10 litrů konzumního lihu a lihovin
 • 20 litrů meziproduktů (např. portské víno, vermut, medovina)
 • 90 litrů vína (z toho max. 60 litrů šumivého)
 • 110 litrů piva

Přílet ze země mimo EU (Turecko - Antalya)

Pro země mimo EU platí navíc limity na zboží dovážené příležitostně k osobní potřebě nebo spotřebě nebo zboží jako dar, a toto zboží je osvobozené od cla:

 • v hodnotě 430 EUR pro cestující od 15 let
 • v hodnotě 200 EUR pro cestující do 15 let

Z Turecka je obvyklou komoditou na dovoz do ČR zlato, výrobky ze zlata a dále kůže a kožené výrobky, jejichž hodnota může částku 430 EUR překročit. V tomto případě zboží podléhá paušální sazbě cla 2,5 % u zboží do hodnoty 700 EUR. U zboží nad 700 EUR se hodnota cla určuje podle konkrétního druhu zboží.

Množstevní limity vztahující se na tabák a tabákové výrobky (osvobozené od celních poplatků):

 • 200 ks cigaret
 • 100 ks doutníčků (cigarillos a doutníky o maximální hmotnosti 3 g/kus)
 • 50 ks doutníků
 • 250 g tabáku ke kouření
 • 100 g zahřívaných tabákových výrobků (17 krabiček – 1 krabička obsahuje 6 g tabáku)

nebo jakákoli kombinace těchto výrobků, pokud součet jejich procentních podílů nepřesáhne 100 % množství

Množstevní limity vztahující se na alkohol a alkoholické nápoje (osvobozené od celních poplatků):

 • 1 litr alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22 % objemových, nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových
 • 2 litry destilátu a lihovin, aperitivů vyrobených z vína nebo alkoholu, tafia, saké nebo podobných nápojů se skutečným obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % objemu, šumivých vín, likérových vín
  nebo jakákoli kombinace těchto výrobků, pokud součet jejich procentních podílů nepřesáhne 100 % množství
 • 4 litry nešumivého vína
 • 16 litrů piva

Zákaz dovozu potravin

Z Turecka platí zákaz dovozu živočišných produktů pro osobní spotřebu, jedná se například o maso, masné výrobky a také produkty z mléka.

Odlet do země mimo EU (Turecko)

Omezení při vývozu finanční hotovosti

Fyzické osoby jsou povinny písemně oznámit celnímu úřadu vývoz platných bankovek a mincí v české a jiné měně, dalších investičních prostředků (šeky, peněžní poukázky, cenné papíry), mince s obsahem zlata nejméně 90 %, slitky s vysokou ryzostí (cihly, pruty, nugety a hroudy) s obsahem zlata alespoň 99,5 % v úhrnné hodnotě 10 000 EUR a vyšší.

Upozornění na turecké celní předpisy

Vzhledem k tomu, že Turecko není zemí EU, neplatí zde obecná pravidla jako v členském státě EU a proto upozorňujeme na celní předpisy - viz odkaz na oficiální stránky Průvodce celním úřadem | Ministerstvo obchodu Turecké republiky (gumrukrehberi.gov.tr) Například je možné dovézt jedním cestujícím jednu videokameru, jeden mobilní telefon, 1 kg kávy, 1 kg potravin vyrobených z cukru, 600 ks cigaret, 100 ks doutníčků cigarillos a další.

Naopak problematika ochrany přírody přesahuje hranice Evropské unie a je upravena Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Podle této úmluvy je více než 40 tisíc druhů chráněno, přičemž nejde jen o živé organismy, ale i jejich části a výrobky z nich. Může se jednat například o různé masti s obsahem chráněných zvířat či rostlin, výrobky z hadích kůží, některé mušle, předměty z želvoviny, kožešiny a vycpaniny.

Zejména doporučujeme nekupovat, nesbírat a nepřevážet korály, orchideje, želvy, hady, gekony a další živočichy. Veškeré další informace o problematice CITES naleznete v následujících odkazech Co je CITES | ČIŽP (cizp.cz) a CITES - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

Komplexní celní informace pro cestující v letecké dopravě lze získat na webových stránkách Celního úřadu Praha Ruzyně. 


Stránka byla publikována dne: 31.07.2023

Skočit na začátek stránky