CZ EN Translate
Menu

EORI - informace pro deklaranskou veřejnost

 EORI - Informace pro deklarantskou veřejnost

      V měsíci lednu byl zprovozněn elektronický formulář, rozšiřující hospodářským subjektům škálu možností podat žádost o registraci k číslu EORI, v tomto případě uživatelsky nejvíce komfortním způsobem. Zpracování žádosti o přidělení čísla EORI prostřednictvím tohoto elektronického formuláře zajistí hospodářským subjektům usnadnění a zjednodušení formalit ve vztahu k této registraci před samotným celním řízením.

      Tento formulář se nachází na internetových stránkách Celní správy České republiky (www.celnisprava.cz) v sekci „Formuláře online", v části „Formuláře celní řízení", označen jako „Žádost o registraci a o přidělení identifikátoru hospodářského subjektu (čísla EORI)",

       Přímý link: https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=126


Stránka byla publikována dne: 07.02.2017

Skočit na začátek stránky