Přeshraniční pracovníci najdou aktuální informace k překračování státní hranice na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky:

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Aktuality


 
Stránka byla publikována dne: 25. 3. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: