V návaznosti na nově zavedená elektronická razítka, používaná na osvědčeních vydaných tureckými celními úřady, je nutné upozornit na skutečnost, že dle platné legislativy nadále platí povinnost podepisování vydaných osvědčení.

V současné době není v příslušné kolonce osvědčení, která jsou potvrzena elektronickým razítkem, uveden podpis vydávajícího tureckého celního úřadu. Vzhledem k této skutečnosti je nutné upozornit, že dle platné legislativy EU (Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES–Turecko č. 1/2006, PPZ pro zemědělské produkty a PPZ pro uhlí a ocel) nadále platí povinnost podepisování vydaných osvědčení. Osvědčení potvrzená novým elektronickým razítkem musí být podepsaná nejen v kolonce pro vývozce, ale i v kolonce pro vydávající celní úřad.

S ohledem na uvedené skutečnosti je nutné, aby osvědčení předkládaná při dovozu zboží z Turecka do EU obsahovala podpis vydávajícího tureckého celního úřadu. V případě, že osvědčení nebudou obsahovat příslušný podpis celního úřadu, se uvedená osvědčení od 1. 8. 2018 neuznají nebo se z důvodu absence podpisu odešlou k následné verifikaci.


 
Stránka byla publikována dne: 19. 7. 2018
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: