CZ EN Translate
Menu

Provozní opatření Celního úřadu pro Jihočeský kraj související s minimalizací přenosu onemocnění Covid-19

O​d 16. března 2020 do 24. března 2020 je na Celním úřadě pro Jihočeský kraj přístupná podatelna ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 11:00 hodin, a to pouze na detašovaném pracovišti na adrese Vrbenská 2047/8 České Budějovice. Kontakt s veřejností bude probíhat pouze v určených prostorách.

Omezen je také provoz pokladny.  Pokladna je přístupná veřejnosti  v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin. Hotovostní platby je možné provádět pouze na detašovaném pracovišti na adrese Vrbenská 2047/8 České Budějovice. Na územních pracovištích v Jindřichově Hradci, Táboře a Strakonicích  je možné přijímat jen bezhotovostní platby. Celní úřad pro Jihočeský kraj apeluje na používání bezhotovostního platebního styku.

 Dočasně je omezen také provoz územních pracovišť.

  Celní řízení bude probíhat v provozní době na všech stávajících pracovištích Celního úřadu pro Jihočeský kraj, a to:
                                                                                            pondělí – čtvrtek: 8:00 – 15:00 hodin                   
                                                                                            pátek: 8:00 – 14:00 hodin

Celní úřad pro Jihočeský kraj doporučuje veřejnosti omezit v maximální míře osobní kontakt s pracovníky celního úřadu a pokud to bude možné, pro veškerá podání využívat dálkové formy komunikace. 

 Na všech pracovištích bude na vstupu vyvěšeno režimové opatření obsahující způsob a formu komunikace s pracovníky celního úřadu.   

Výše uvedená opatření jsou rozhodnutím ředitele Celního úřadu pro Jihočeský kraj v souladu s usnesením vlády České republiky č. 217 ze dne 15. března 2020 a z rozhodnutí Krizového štábu Generálního ředitelství cel, jež mají minimalizovat riziko přenosu onemocnění Covid-19.

Důležité odkazy pro občany k zaváděným opatřením v souvislosti s onemocněním Covid-19:

Celní správa ČR: https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Opatření-v-souvislosti-s-nákazou-koronaviru.aspx
Vláda ČR: www.vlada.cz
Ministerstvo vnitra ČR:  www.mvcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR: www.mzcr.cz


Stránka byla publikována dne: 17.03.2020

Skočit na začátek stránky