CZ EN Translate
Menu

Seminář AEO

Dne 5. 6. 2015 se v souladu se zájmem a požadavkem deklarantské veřejnosti ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou uskutečnil na její půdě seminář zaměřený na téma „„Nová celní legislativa – s certifikátem AEO vyšší zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce a partnerství s celními orgány". V rámci tohoto semináře byl jeho účastníkům představen koncept AEO v podmínkách Celní správy ČR včetně systému prověřování stanovených podmínek a kritérií pro vydání osvědčení AEO. Další témata, která byla zástupcem kompetentního celního orgánu ve věci AEO, tj. Celního úřadu pro Jihočeský kraj, prezentována, se vztahovala k faktickému čerpání výhod určených pro držitele osvědčení AEO, a to jak přímých, plynoucích z platné legislativy, tak výhod národních, které byly implementovány ze strany Celní správy ČR. Poslední část semináře byla věnována vzájemnému uznávání osvědčení AEO se třetími zeměmi, které je plně v souladu s prvotní vizí Světové celní organizace o globálním zabezpečením dodavatelského řetězce. V průběhu semináře bylo zmiňováno a řešeno také nabytí účinnosti celního kodexu Unie (UCC) k 1. 5. 2016 a s tím spojený přímý dopad i na institut AEO včetně plnění stanovených podmínek a výhod plynoucích z postavení subjektu AEO. Závěrečná diskuse již byla zaměřena na konkrétní části povolovacího procesu a s tím spojené náležitosti plnění stanovených podmínek, a to jak dle současné legislativy, tak dle v návaznosti na nabytí účinnosti celního kodexu Unie (UCC).


Stránka byla publikována dne: 09.07.2015

Skočit na začátek stránky