CZ EN Translate
Menu

Upozornění pro pěstitele

Celní správa ČR upozorňuje pěstitele, že překročením zákonného limitu 30 litrů etanolu na osobu se pěstitel dopouští přestupku definovaného v zákonu o lihu s hrozbou vysoké pokuty.

Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu, tj. 60 litrů 50% obj. ovocného destilátu, který se zdaňuje sníženou sazbou spotřební daně z lihu. Překročením zákonného limitu se pěstitelé vystavují hrozbě vysoké pokuty a doplacení rozdílu mezi sníženou a základní sazbou spotřební daně z lihu.

Provozovatelé pěstitelské pálenice vedou o každém případu pěstitelského pálení evidenci včetně jména a příjmení pěstitele, adresy jeho trvalého bydliště a rodného čísla, a tuto evidenci přikládají k měsíčnímu daňovému přiznání ke spotřební dani.

Správce daně má proto informace o každém jednotlivém případu pěstitelského pálení a celkem jednoduše odhalí po skončení sezóny, která se počítá od 1. července do 30. června, pěstitele, kteří se překročením zákonného limitu 30 litrů etanolu na osobu a osoby žijící s ní v jedné domácnosti dopustili přestupku definovaného v § 17 odst. 1 písm. a) zákona o lihu.

Pěstitel pak může v následném správním řízení dostat pokutu ve výši až do 500 000 Kč a zároveň provozovatel pěstitelské pálenice je povinen doplatit rozdíl mezi sníženou a základní sazbou daně, který následně vymáhá po pěstiteli.


Stránka byla publikována dne: 27.09.2019

Skočit na začátek stránky