CZ EN Translate
Menu

Užitečný seminář a navazující pracovní setkání

                Ve čtvrtek 15. října se v sídle Jihočeské hospodářské komory uskutečnil seminář s tématy „Intrastat CZ" a „Zpoplatnění komunikací". Lektory na tomto semináři byli ředitel Celního úřadu pro Jihočeský kraj plk. Ing. Michal Kubát a vedoucí oddělení kontrol zpoplatněných komunikací ppor. Ing. Martin Kolář.

O informace týkající se uvedených témat byl mezi zástupci členů hospodářské komory i dalších osob mimořádný zájem. Svědčí o tom vysoký počet účastníků semináře, jichž byly bezmála tři desítky. Po prezentaci zástupců celní správy následovala živá diskuse, při níž účastníci položili řadu zajímavých otázek z praxe, což oběma lektorům umožnilo vysvětlit řadu nejasností. Účastníci hodnotili seminář jako kvalitně organizačně zajištěný a realizovaný na vysoce profesionální úrovni. Na seminář navazovala schůzka ředitele CÚ pro Jihočeský kraj plk. Ing. Michala Kubáta s ředitelem Úřadu Jihočeské hospodářské komory Ing. Luďkem Keistem.

                Stávající spolupráci obě strany vyhodnotily jako vzájemně přínosnou. Plk. Ing. Kubát ocenil dlouhodobě osvědčené zasílání informací o zajímavých akcích Jihočeské hospodářské komory a nabídku možnosti účasti na nich, což bylo ze strany zástupců celního úřadu již několikrát využito.  Ing. Keist mimo jiné velice kladně hodnotil činnost zástupců CÚ, kteří se jako lektoři zúčastnili několika seminářů pořádaných Jihočeskou hospodářskou komorou.

               Hlavním tématem pracovního setkání pak bylo projednání možností, jak zintenzivnit vzájemnou spolupráci a výměnu informací tak, aby členům hospodářské komory a profesních svazů mohla být ze strany celního úřadu poskytována odpovídající informační podpora a další součinnost.

               Oba ředitelé se shodli na tom, že vhodnou formou zajištění tohoto záměru by mělo být čtvrtletní setkávání zástupců celního úřadu a hospodářské komory a případně i se zástupci profesních svazů v regionu.

 


Stránka byla publikována dne: 21.10.2015

Skočit na začátek stránky